Veidekke bygger för konkurrenskraftig kraftproduktion åt Stena Renewable

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable Energy AB att uppföra 19 stycken vindkraftsfundament med tillhörande vägarbeten vid två olika vindparker belägna i Ludvika och Lekebergs kommuner. Projektet är en samverkansentreprenad.

Veidekke bygger för konkurrenskraftig kraftproduktion åt Stena Renewable

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable Energy AB att uppföra 19 stycken vindkraftsfundament med tillhörande vägarbeten vid två olika vindparker belägna i Ludvika och Lekebergs kommuner. Projektet är en samverkansentreprenad.

Kontraktet innebär att Veidekke uppför vindkraftsfundament med tillhörande vägar, kranplatser samt internt elnät för Stena Renewables, 3 vindkraftverk i Ludvika kommun och 16 vindkraftverk i Lekebergs kommun. Byggtiden är beräknad till cirka ett år.

Vi är stolta över förtroendet från Stena Renewable och glada för att få vara med och bidra till en hållbar framtid. Veidekke har med åren blivit en heltäckande leverantör av anläggningsarbeten för vindkraft och kan erbjuda våra kunder ett högkvalitativt arbete i samverkan, säger Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning.

EU har som mål att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara källor år 2020. För att nå detta mål spelar vindkraften en betydelsefull roll.

Vi är mitt inne i en energiomställning mot en klimatvänlig energiproduktion och investerar långsiktigt i förnyelsebar energi. Detta arbete kräver ett bra samarbete under hela processen och vi känner oss trygga med Veidekke som part då deras samverkansmodell stämmer väl överens med vårt egna arbetssätt och värderingar, säger Peter Zachrisson, vd Stena Renewable Energy AB

Veidekkes samverkansmodell bygger på en teknik som samordnar alla funktioner till en fungerande helhet och kollektiv intelligens. Vi arbetar utifrån vårt involverande arbetssätt där vi samverkar från projektets tidiga skeden. Det innebär att vi kan leverera ett felfritt projekt till rätt pris, vid den överenskomna tidpunkten, med en säker process utan olyckor.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning, tel. +46 761 26 40 19

Anders Johansson, arbetschef Veidekke Anläggning, tel. +46 702 05 73 72

Titel Filtyp
rp3gxb6kecmlwiaciwve jpg