Veidekke bygger för Magnolia i Limhamn

Veidekke Bygg Syd har fått i uppdrag av Magnolia Bostad att bygga 279 hyresrätter i Limhamn. Projektet är en totalentreprenad med en ordersumma på 283 miljoner.

Veidekke bygg

Veidekke Bygg Syd har fått i uppdrag av Magnolia Bostad att bygga 279 hyresrätter i Limhamn. Projektet är en totalentreprenad med en ordersumma på 283 miljoner.

Lägenheterna fördelar sig på två kvarter med 150 respektive 129 lägenheter i vardera. Husen byggs i fem våningar med källare innehållande parkerings- och teknikutrymmen. Lägenhetsfördelningen ligger övervägande på mindre lägenheter på ett och två rum. Veidekke har för avsikt att bygga med hög prefabriceringsgrad för t.ex. stomme och badrumsmoduler.

Vi har under tre år haft ett väl fungerande samarbete med Veidekke och det är därför naturligt att vi nu väljer att utöka vår samverkan. Jag ser positivt på Veidekkes förmåga att leverera högsta kvalitet även denna gång, säger Fredrik Lidjan, vd Magnolia Bostad

Förhandlingarna kring projektet har drivits med sikte på att innehålla Magnolia Bostads målkostnad och har hanterats via täta involverande möten med en öppen dialog. Projektering och produktion kommer att hanteras i enlighet med vårt VDC (Virtual Design and Construction) förfarande och vår ambition är att driva projektet med en hög planeringsnivå vilket är en garant för att deltagande parter är involverade i hela processen.

-Vi är mycket glada och stolta att vi med ett involverande arbetssätt tillsammans med Magnolia Bostad kommer att skapa trivsamma boendemiljöer som uppfyller människors individuella behov.Vi tror på människors gemensamma kraft och ska med involvering bilda kreativa team som har roligt på jobbet och skapa en fantastisk leverans, säger Håkan Stackebo arbetschef på Veidekke

Projektering påbörjas omgående och byggstart är planerad till juli 2016. Överlämnande av sista etappen sker hösten 2018.

För mer information, vänligen kontakta

Håkan Stackebo, arbetschef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 768 32 91 20

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 703 24 45 63

Åsa Edman, kommunikationschef Bygg, tel. +46 761 26 40 44

Mer information om projektet: http://magnoliabostad.se/portfolio/limhamn/

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt Involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Med Veidekkes Involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.Genom att involvera alla får vi säkrare arbetsplatser, blir effektivare, får högre kvalitet, ökad lönsamhet och ger vår kund en produkt och tjänst som den blir extremt nöjd med.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 mgeomsen7wgr56etdoet jpg