Veidekke bygger fyra punkthus i attraktivt cityläge

Veidekke Entreprenad, Bygg Syd har av Helsingborgshem fått i uppdrag att bygga ”Parkhusen” i Helsingborg. Uppdraget omfattar uppförandet av fyra punkthus om tio våningar med 104 lägenheter, två övernattningslägenheter samt två lokaler och tillhörande parkeringsgarage.

Veidekke bygger fyra punkthus i attraktivt cityläge

Kvarteret är beläget i ett av Helsingborgs mest attraktiva citylägen, på en höjd inbäddat i grönska granne med Öresundsparken och med fantastiskt utblick över takåsarna och Öresund. Uppdraget är en totalentreprenad med ett värde av ca 158 MSEK och uppdragstiden sträcker sig från våren 2014 till 2016.

- Helsingborgshems vision med Parkhusen är att åstadkomma ett unikt projekt som bidrar till vår målsättning att vara delaktig i att skapa en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Projektet var en anbudstävlan där Veidekke i samverkan med arkitektbyrån Tengbom lyckades spegla visionen bäst och därför föll valet på Veidekke, säger Björn Ravemark, projektchef, från Helsingborgshem.

 -Vi är stolta och glada över att återigen ha fått förtroendet av Helsingborgshem att tillsammans bygga attraktiva lägenheter för Helsingborgsborna. Vi kommer i detta projekt att utveckla vårt tidigare involveringsarbete med bland annat VDC. Genom involvering med alla berörda parter skapas ett engagemang vilket i sin tur leder till att vi säkerställer god arbetsmiljö, hög produktivitet och god kvalitet, säger Stefan Wegner, arbetschef Veidekke Entreprenad.

I samklang med Öresundsparkens grönska kommer byggnaderna att få lätta glasfasader i skimrande gröna toner. Med sina vinklade fasader skapar punkthusen en spännande arkitektur. Lättheten framhävs både i form och i material. Materialen är valda med utgångspunkt i en lång livscykel och energisnålt boende. 

För mer information kontakta gärna: 

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Entreprenad, Bygg Syd, 070 324 45 63

Stefan Wegner, arbetschef Veidekke Entreprenad, Bygg Syd, 076 832 91 22

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad, 076 126 40 44

Titel Filtyp
xz7tuxspjfgutymudqtw jpg