Veidekke bygger hållbart

Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Eolus Vind AB att bygga fundament för sju vindkraftverk med tillhörande vägar i Fröreda, Hultsfreds kommun. Tidigare har Veidekke anlagt vindkraftsfundament för Eolus vindkraftsparker i Tanumshede och Hjo.

Grävmaskinist Morgan Ingholm terrasserar väg mot verk 2

Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Eolus Vind AB att bygga fundament för sju vindkraftverk med tillhörande vägar i Fröreda, Hultsfreds kommun. Tidigare har Veidekke anlagt vindkraftsfundament för Eolus vindkraftsparker i Tanumshede och Hjo.

Eolus är en av landets ledande vindkraftsprojektörer och vann 2014 Sveriges hittills största offentliga upphandling av vindkraftverk, en order på 252 MSEK åt Region Skåne. Region Skåne har köpt sex vindkraftverk av märket Vestas V126 3,3 MW som Veidekke ska bygga vägar, kranplatser, upplagsytor, jordning, kanalisation och vindkraftsfundament till. Vindkraftverken beräknas, när de står klara hösten 2015, att täcka 40 % av Region Skånes elbehov de närmaste 20 åren.

Att än en gång fått Eolus förtroende är mycket glädjande och ett kvitto på att samarbetet med Eolus fungerar bra. Dessutom är det roligt att få vara med om att bidra till en mer klimatvänlig energiproduktion, både för Veidekke och för miljön. Vi kommer att jobba utifrån vårt involverande arbetssätt. Ett arbetssätt där vi tar vara på allas kunskap vilket säkerställer ett bättre flöde i processen, minskar risken för olyckor och en felfri leverans i tid, säger Hans Hägglund, affärsutvecklare Veidekke Anläggning.

Projektet är en totalentreprenad med byggstart januari 2015 och beräknas stå klart juni 2015.

Vägarna som byggs fram till vindkraftverken måste klara av tunga och stora transporter som en vindkraftsetablering innebär, vilket kräver erfarenhet av att bygga bra skogsvägar. De största transporterna är vingtransporterna som är cirka 60 meter långa och de tyngsta är nacellerna (maskinhuset) som kan väga upp till 150 ton. I samband med att vägarna förstärks läggs el- och optokablar (för dataöverföring) i marken längs de nybyggda vägarna. Kanalisering med ett antal kopplingskiosker placeras inom vindkraftparken för att koppla ihop elnätet. 

Hösten 2013 startade Veidekke Anläggnings satsning på att bygga för förnyelsebar el och Hans Hägglund anställdes som affärsutvecklare, som tillsammans med bitr arbetschef Kenneth Karlsson började fokusera på olika energiprojekt. I dag har Veidekke Anläggning flera projekt avslutade såsom vindkraftsparker i Tanum, Mungseröd och Hjo samt har flera projekt igång inom krafttillverknings- och kraftöverföringsmarknaden som t.ex. Långeds kraftstation, Stamnätsanläggning Loviseholm och flera mindre ställverksentreprenader.

Veidekke Anläggning SydVäst är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 40 19

Hans Hägglund, affärsutvecklare Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 702 42 52 88

Kenneth Karlsson, btr. arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 40 50

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761 26 40 44

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 cdxrmqxvaeuunfx9s8yt jpg
0001-01-01 j7hy7wi9zffnndqwj3z5 jpg
0001-01-01 p4qoicd55mmpsphi6k4l jpg