header

Veidekke bygger i samverkan med Jernhusen Verkstäder AB

Veidekke Entreprenad AB Region Skåne har fått i uppdrag av Jernhusen Verkstäder AB att uppföra en verkstad för tågunderhåll i Helsingborg.

Verkstad i Helsingborg

Veidekke Entreprenad AB Region Skåne har fått i uppdrag av Jernhusen Verkstäder AB att uppföra en verkstad för tågunderhåll i Helsingborg.

Verkstaden är på 7200 kvm och till det skall även byggas förråd och kontor i två plan på 3600 kvm. Projektet är en samverkansentreprenad med omgående byggstart och byggnationerna beräknas vara klara i maj 2010. Entreprenadsumman är på 93 Mkr SEK och projektet drivs i samarbete mellan anläggningsavdelningen och byggavdelningen inom region Skåne.

- Projektet är upphandlat som en samverkansentreprenad med en tydligt uttalad målsättning om öppenhet i samarbetet mellan vår beställare, Jernhusen Verkstäder AB, och oss på Veidekke. Vi är övertygade om att vi på detta sätt kan nå fram till en kvalitativt bra produkt till rätt kostnad, säger Håkan Stackebo, Avdelningschef Bygg, Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne.


För ytterligare information, kontakta:
Gregory Apostolakis, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne
Tfn: +46702 17 10 62
Håkan Stackebo, Avdelningschef Bygg, Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne
Tfn: +46768 32 91 20

Titel Filtyp
ayahkgxbell73jubgchlq jpg
PDF pdf