header

Veidekke bygger kvarteret Klyvaren åt Vita Örn

I hjärtat av Västra Hamnen i Malmö har Veidekke fått i uppdrag av Vita Örn att bygga ett nytt kvarter med bostäder och kontor.

Kv Klyvaren

Uppdraget, som är en totalentreprenad, består av nybyggnation av ett kontor på sex våningar med en BTA på 2470m2 samt ett bostadshus på sju våningar med tolv stycken lägenheter och två butiker, BTA 1660m2. Huskropparna knyts samman med en gemensam källare på 5300 m2 BTA.

- Vi slutför nu detta viktiga kvarter längs Esplanaden med högt i tak vad gäller hållbarhet såsom låg energiförbrukning men även höga ambitioner avseende inomhusklimat, arkitektur samt grönska. Veidekke kan med sitt involverande arbetssätt erbjuda oss full insyn och delaktighet från projektering till produktion. LINK arkitektur med sina rötter i Danmark, Norge och Sverige kändes också som ett självklart val, säger Joakim Feldt, projektledare på Vita Örn.

Projektet är upphandlat och genomförs i en dialog mellan Veidekke, LINK och Vita Örn, för att komma fram till en så optimal produkt som möjligt utifrån gällande förutsättningar. Projektet präglas av kreativa och innovativa lösningar för installationerna, där Vita Örn varit mycket intresserad och drivande.

-Vi är oroligt glada över att Vita Örn kontaktade oss och gav oss förtroendet att bygga kvarteret Klyvaren. För att öka förståelsen och minimera risken för fel använder vi oss av virtuell projektering och produktion. På så vis får vi en ökad kontroll och styrning av produktionen, genom att alla aktörer i projektet vet vilka aktiviteter som ska utföras och får vara med och påverka, säger Karl Lindberg, arbetschef Veidekke Bygg Syd.

Projektet byggstartade i november 2014 och inflyttning beräknas i april 2016. Kontraktssumman är på cirka 70 MSEK. Arkitekt är Link arkitektur AB. Uthyrning av lokaler pågår där redan ca 50 % är uthyrt www.vitaorn.se

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Lindberg, arbetschef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 722 43 09 87

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 703 24 45 63

Åsa Edman, kommunikationschef Bygg, tel. +46 761 26 40 44

Joakim Feldt, projektledare Vita Örn, tel. +46 708 99 59 59

Titel Filtyp
sljsi5nkchvupajplkea jpg