Veidekke bygger motorväg mellan Ulricehamn och Borås

Veidekke Entreprenad har av Trafikverket erhållit uppdraget att uppföra en fyrfältsmotorväg på sammanlagt 540 miljoner kr längs väg 40 mellan Borås och Ulricehamn.

Veidekke bygger motorväg mellan Ulricehamn och Borås

Veidekke Entreprenad har av Trafikverket erhållit uppdraget att uppföra en fyrfältsmotorväg på sammanlagt 540 miljoner kr längs väg 40 mellan Borås och Ulricehamn.

Entreprenaden, Väg 40 Etapp 2, Dållebo-Hester, består av sju kilometer motorväg, sju broar, 400 meter tunnel genom Vistbergen samt en hel del berg-, VA-, tunnel- och betongarbeten.

När objektet Dållebo-Hesters samtliga etapper är utförda kommer väg 40/E4 att ha motorvägsstandard mellan Göteborg - Ulricehamn och bli mötesfri hela sträckan Göteborg – Stockholm.

Veidekke har sedan tidigare erhållit Förbifart Sjöbo, norr om Borås, vilket kommer att medföra synergier vid bland annat materialinköp.

Arbetet, som är en utförandeentreprenad, kommer att genomföras i samverkan mellan Veidekke Anläggning SydVäst och Veidekke Tunnel och Bergrum.

- Glädjen var stor när det visade sig att Veidekke fått förtroendet  att bygga Etapp 2 längs väg 40. Vi började kalkylera på projektet i maj och det är ett laddat och starkt team som ska genomföra projektet. Att det blir ett internkonsortie inom Veidekke gör att jobbet känns extra inspirerande, säger Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst

Arbetet inleds i december och hela sträckningen beräknas ta tre år att färdigställa.

Mer information gällande väg 40 Dållebo – Hester finns här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Regionchef Veidekke Anläggning SydVäst: Peter Svenningsson 031-50 56 19

Regionschef Veidekke Tunnel & Bergrum: Konstantin Spinos 08 – 635 61 28

Arbetschef Infrastruktur Anläggning SydVäst: Johan Gynnerstedt 031 50 56 12

Arbetschef Tunnel, Tunnel & Bergrum: Rikard Dahlström 0702 92 02 42

Kommunikationschef Veidekke: Jenny Henrichson 0733-57 10 88

Titel Filtyp
xhlxmqlxn2th7hzuktca jpg