header

Veidekke bygger ny idrottshall till Torsviks skola, Lidingö

Veidekke har fått i uppdrag av Lidingö stad att bygga en ny idrottshall. Projektet är Veidekkes nionde ramavtalsprojekt i samverkan med Lidingö stad. Kontraktssumman beräknas till 63 miljoner kronor och projektet planeras vara klar sommaren år 2021.

Torsviks idrottshall

Veidekke har fått i uppdrag av Lidingö stad att bygga en ny idrottshall. Projektet är Veidekkes nionde ramavtalsprojekt i samverkan med Lidingö stad. Kontraktssumman beräknas till 63 miljoner kronor och projektet planeras vara klar sommaren år 2021.

Den befintliga idrottshallen i Torsviks skola kommer rivas och en ny fullstor idrottshall med ytor även för skolans fritidsklubb byggas, då den nuvarande lokalen måste ersättas. I planerna finns även en mindre fotbollsplan med konstgräs.

- Vi är väldigt stolta och glada över förtroendet från Lidingö stad. Vår ambition är att genom vårt involverande arbetssätt skapa en välfungerande samverkan mellan alla parter i projektet för att leverera med rätt kvalitet och i tid, säger Frida Täcklind, arbetschef på Veidekke Bygg Kommersiellt Mälardalen.

Den nya hallen ska vara fullstor, vilket innebär linjemått på 40x20 meter med fria ytor längs sidorna. Hallen ska vara delningsbar med en vikvägg och ha fyra omklädningsrum.

För mer information, vänligen kontakta:

Frida Täcklind, arbetschef Veidekke Bygg Kommersiellt Mälardalen, tel. +46 730 68 72 26

Per Wall, regionchef Veidekke Bygg Kommersiellt Mälardalen, tel. +46 733 55 06 03

Titel Filtyp
cwf3minc1oqcdwrt2pxz jpg