Veidekke bygger nya Brantingsskolan åt Skolfastigheter i Uppsala

Veidekke ska på uppdrag av Uppsala kommun Skolfastigheter AB bygga nya Brantingsskolan, som blir en modern grundskola med plats för 720 elever, åk 4-9. Projektet är en utfö-randeentreprenad på 261 MSEK som beräknas komma igång under sommaren 2019 och vara färdigställt under 2021.

Veidekke bygger nya Brantingsskolan åt Skolfastigheter i Uppsala

Veidekke Bygg Kommersiellt Uppsala ska på uppdrag av Uppsala kommun Skolfastigheter AB bygga nya Brantingsskolan, som blir en modern grundskola med plats för 720 elever, åk 4-9. Projektet är en utförandeentreprenad på 261 MSEK som beräknas komma igång under sommaren 2019 och vara färdigställt under 2021.

I och med att avtalet undertecknats är det full fart framåt i nästa steg i byggprocessen. Nästa aktivitet som kommer att märkas för allmänheten är pålningen där de nya huskropparna ska stå. Ca 700 pålar ska ner i backen för att skolan ska stå säkert. Arbetet ska förhoppningsvis påbörjas under sommaren.

- Vi är jätteglada att få uppföra den nya Brantingsskolan och fortsätta bidra med samhällsutvecklingen i Uppsala och ser fram emot ett involverande samarbete med Skolfastigheter, säger Anthony Norén, avdelningschef för Veidekke i Uppsala.

Då det råder brist på grundskoleplatser i centrala staden blir Brantingsskolan ett välkommet tillskott. Exteriört kommer den att påminna mycket om den gamla skolan och harmonierna med omgivningen. Även skolgården kommer att göras om för att bli en trevlig miljö för såväl elever under skoltid som för närboende under kvällar och helger. Aulan kommer bevaras men övriga byggnadsdelar ersätts med nya, moderna pedagogiska lokaler. Placeringen av skolan på skolgården blir densamma som idag, liksom längd och höjd på byggnaden. Dock blir ”flyglarna” lite bredare än tidigare.

Läs mer på: skolfastigheter.se/Projekt/Brantingsskolan

För mer information, vänligen kontakta

Anthony Norén, Avdelningschef Veidekke Bygg Kommersiellt Uppsala, tel. 070-764 67 00

Anders Arfvén, Affärsområdeschef Veidekke Bygg Kommersiellt, tel. 073-355 99 32

Titel Filtyp
tv9x8vacxiake2nf3rys jpg