Veidekke bygger nya Samhällsbyggnad på Chalmers tekniska högskola

Veidekke har fått i uppdrag av Akademiska Hus att utföra en omfattande ombyggnation av Samhällsbyggnad, Arkitekturhuset och Väg och Vatten 1 & 2, med ett ordervärde på cirka 290 mkr.

Interiör Samhällsbyggnad

Veidekke har fått i uppdrag av Akademiska Hus att utföra en omfattande ombyggnation av Samhällsbyggnad, Arkitekturhuset och Väg och Vatten 1 & 2, med ett ordervärde på cirka 290 mkr.

För att tydligare samordna verksamheterna under den gemensamma benämningen Chalmers Samhällsbyggnad investerar Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter AB cirka 360 miljoner kronor för att bygga om för Chalmers tekniska högskola.

Veidekkes del av projektet omfattar ca 30 000 kvm lokalyta med byggstart i januari 2016 och beräknas vara färdigställt i augusti 2017. Entreprenadformen är utförandeentreprenad i samverkan.

- Det var med stor glädje vi mottog beskedet om att vi får utföra ombyggnaden av Chalmers Samhällsbyggnad. Ett otroligt spännande projekt. Här har vi möjlighet att jobba på det sätt vi vet fungerar bäst, en samverkansentreprenad med fokus på involvering. När man arbetar involverande med kunden, samarbetspartners, projektörer och medarbetare når vi maximal effektivitet och kvalitet och får säkra byggen. Vi kan lägga stort fokus på ekonomi, framdrift och produktionslösningar i samverkan, säger Stephan Woodbridge regionchef på Veidekke.

Projekteringsarbetet, som påbörjades i augusti i år, sker genom ICE-möten (Integrated Concurrent Engineering). Ett arbetsmöte enligt ICE innebär att samtliga involverade i projekteringen träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projektet. Att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen ger korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt. ICE-möte är en av sex huvudaktiviteter i Veidekkes involverande arbetssätt.

Läs mer här

För mer information, vänligen kontakta

Christer Carlberg, arbetschef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 708232556

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Bygg Väst, tel. + 46 705819720

Jan Henningsson, projektledare Akademiska Hus, tel. +46 31 63 25 54

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Titel Filtyp
tsg0cr4ehfm3vauysxcs jpg