header

Veidekke bygger nytt äldreboende på Lidingö, Stockholm

Veidekke Entreprenad AB, Bygg Stockholm, har av AB Cisterna fått uppdraget att komplettera Björnbo äldreboende med ytterligare 80 lägenheter i nyproducerad fastighet.

Veidekke Entreprenad AB, Bygg Stockholm, har av AB Cisterna fått uppdraget att komplettera Björnbo äldreboende med ytterligare 80 lägenheter i nyproducerad fastighet.

Björnbo äldreboende, som ligger vackert beläget i närheten av Kyrkviken på Lidingö öster om centrala Stockholm, kommer att kompletteras med ett helt nyproducerat hus bestående av 80 lägenheter fördelade på fyra våningar. Lägenheterna kommer att fördelas i boendegrupper om nio lägenheter i varje med tillhörande gemensamhetsutrymme.

Björnbo äldreboende erbjuder privat seniorboende och drivs av Attendo Care AB.

I uppdraget ingår även markarbeten för iordningställande av kringmiljön runt den nya fastigheten, såsom parkering och vägar.

Uppdraget är en samverkansentreprenad med ett värde av ca 105 MSEK och uppdragstiden sträcker sig från juni 2008 till oktober 2009.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mällberg, Arb. chef Bostad, Veidekke Entreprenad AB Bygg Stockholm, tfn +46 8 635 61 53

 

 

Titel Filtyp
PDF pdf