Veidekke bygger nytt djupvattenintag åt OKG AB, kärnkraftverket i Oskarshamn.

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av OKG AB fått i uppdrag att bygga ett nytt komplett djupvattenintag för kylvatten till reaktorerna vid Oskarshamnsverken O1 och O2.

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av OKG AB fått i uppdrag att bygga ett nytt komplett djupvattenintag för kylvatten till reaktorerna vid Oskarshamnsverken O1 och O2.

Uppdraget innebär att på 25 m havsdjup bygga en intagskassun med tillhörande 600 m lång tilloppstunnel och anslutning till befintligt system samt en ny damm och intagsbassäng. Syfte är att över året minska temperaturen på kylvatten från reaktorerna.

- Det här skall bli ett riktigt utmanande projekt att arbeta med. Vi är mycket glada över detta vårt första uppdrag inom denna kategori av entreprenad och vi ser fram emot ett gott och nära samarbete med OKG AB, säger Per Brinck, regionchef Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst.

- Vi fick uppdraget tack vare den dokumenterade erfarenhet vi byggt upp inom betong-, tunnel- och vattenentreprenader i bolaget under de senaste åren. Dessutom spelade de kompetenta tekniska lösningar vi erbjuder en avgörande roll, fortsätter Per.

Uppdraget är en totalentreprenad till ett värde av omkring 125 MSEK. Arbetet inleds i augusti 2009 och beräknas avslutas i april 2011.

För ytterligare information kontakta:

Per Brinck, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst Tfn: +46 706 000 581

Konstantin Spinos, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst Tfn: +46 733 559 924

Om OKG AB
OKG AB ett dotterbolag till E.ON Sverige. Genom att producera tio procent av Sveriges el tillhör OKG en av de stora leverantörerna av baskraft till det nordiska elförsörjningsnätet.

Titel Filtyp
PDF pdf