Veidekke bygger om åt AMF Pension

Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, har av AMF Pension fått i uppdrag att bygga om och renovera deras kontorsfastigheter, Kvarteret Pelarbacken Mindre 23.

Kv Pelarbacken, Stockholm

Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, har av AMF Pension fått i uppdrag att bygga om och renovera deras kontorsfastigheter, Kvarteret Pelarbacken Mindre 23.

Fastigheterna består av hus som ringar in en inglasad innergård samt ett mitthus på gården. De är belägna på Kapellgränd på Södermalm i Stockholm och den totala ytan är ca 28000 kvm. Kvarteret ska byggas om till en attraktiv, flexibel och modern kontorsfastighet och detta omfattar bl a rivning till stomrent, nytt tak, nya plåtkassettfasader, nya el-, ventilations- och värmesystem, samt hyresgästanpassning.

Uppdraget är en samverkansentreprenad med ett värde av ca 275 MSEK och uppdragstiden sträcker sig från februari 2009 till december 2010.

- Vi är både stolta och glada att få förtroendet av AMF Pension att genomföra ett omfattande renoveringsarbete i en av deras kontorsfastigheter. Våra förhoppningar är att projektet slår väl ut och skapar möjligheter för fler framtida uppdrag och samarbeten, säger Mikael Lidström, regionchef på Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Lidström, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, tfn +46 708 735 223

Lars Mällberg, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, tfn +46635 61 00

Titel Filtyp
tkxywaiynng0up2luwpha jpg
PDF pdf