header

Veidekke bygger om Dalheimers hus i centrala Göteborg

Veidekke Entreprenad AB, region Väst, har av Göteborgs Stad fått i uppdrag att bygga om Dalheimers hus, ett ledande center för personer med funktionshinder.

Veidekke Entreprenad AB, region Väst, har av Göteborgs Stad fått i uppdrag att bygga om Dalheimers hus, ett ledande center för personer med funktionshinder.

Dalheimers hus är byggt och anpassat för människor med skiftande funktionshinder. Ett aktivitetshus för funktionshindrade där livskvalitet och välbefinnande genomsyrar hela verksamheten.

Projektet avser ombyggnad och upprustning på totalt 10 000 kvm. Eftersom huset byggdes 1974 är upprustningsbehovet stort. Förutom renovering och allmän upprustning kommer även lokalerna att bättre anpassas till den verksamhet man bedriver i lokalen. När ombyggnaden är klar kommer friskvård med bassäng, gym och sjukgymnastik att samlas på ett och samma plan.

Andra förbättringar är att hotellet utökas från 15 till 25 platser och att aktivitetscentret blir större. Detta utrymme skapas genom en tillbyggnad på taket på befintligt hus. Där kommer det även att finnas kontors- och konferensutrymme. På en av fasadväggarna sätts det upp solavskärmare med solfångare som alstrar 11,7 kw med ett utsläpp på 0 CO2.

Uppdraget är en generalentreprenad med ett värde av ca 61 MSEK och uppdragstiden sträcker sig från mars 2008 till juni 2009.

För ytterligare information kontakta:

Johan Eriksson, Avd chef, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tfn +46 31 50 56 26
Mathias Svensson, Arb. chef, Veidekke Entreprenad AB Region Väst tfn +46 31 50 56 24
Fredrik Idbäck, Platschef, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tfn +46 70 880 40 61

Titel Filtyp
PDF pdf