Veidekke bygger om en monumental fastighet med nytänkande

SBS Entreprenad AB, helägt dotterbolag till Veidekke, har fått i uppdrag av Alecta Pensionsförsäkring att bygga om fasader och installationsutrymmen på Mektagonen. Fastigheten är byggd på 60-talet och ska nu omvandlas till en modern kontorsfastighet med ny modern exteriör.

SBS Entreprenad AB, helägt dotterbolag till Veidekke, har fått i uppdrag av Alecta Pensionsförsäkring att bygga om fasader och installationsutrymmen på Mektagonen. Fastigheten är byggd på 60-talet och ska nu omvandlas till en modern kontorsfastighet med ny modern exteriör.

Den stora fastigheten i korsningen Mölndalsvägen och Falkenbergsgatan i Göteborg ska bli ett positivt landmärke som drar till sig uppmärksamhet. Därför storsatsar Alecta på att renovera och bygga om fastigheten Mektagonen.

Mektagonen innehåller i dag cirka 25 000 kvm uthyrningsbara kontorsytor, parkeringsdäck och lagerytor samt ett butiksplan.

Uppdraget utförs som en samordnad generalentreprenad till en kontraktssumma på ca 72 MSEK.

Arbetet startar i augusti 2007 och beräknas vara klart i mars 2009.

För ytterligare information kontakta:

Bert Granberg, SBS Entreprenad AB, tfn +46 31 50 56 06 Johan Eriksson, SBS Entreprenad AB, tfn +46 31 50 56 26

Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).

Veidekke Region Väst utgörs av SBS Entreprenad AB och Veidekke Construction AB (Vecon) och är västra Sveriges ledande entreprenadföretag inom husbyggnation och anläggningsverksamhet. Största delen av verksamheten bedrivs i huvudsak med industrin, stora fastighetsägare, stat och kommun som kunder.