header

Veidekke bygger om Hökarängsskolan

Veidekke har tillsammans med dotterbolaget Veitech fått i uppdrag av SISAB att genomföra en ombyggnation av Hökarängsskolan. Projektet är en generalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på 187 MSEK.

Veidekke bygger om Hökarängsskolan

Veidekke har tillsammans med dotterbolaget Veitech fått i uppdrag av SISAB att genomföra en ombyggnation av Hökarängsskolan. Projektet är en generalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på 187 MSEK.

I Veidekkes uppdrag ingår en total ombyggnation av Hökarängsskolan med en totalyta på 12 000 kvm. Skolans ytskikt, ventilation och övriga installationer kommer både renoveras och moderniseras.

Fastigheten är ursprungligen från 1950-talet och har grönklassats av Stockholms stadsmuseum vilket betyder att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. En utmaning med projektet är att man kommer spränga under skolbyggnaden för att skapa yta för teknikutrymmen. Produktionen är indelad i etapper och stor hänsyn tas till kvarvarande elever och personal på skolan.

Hökarängsskolan är det andra ombyggnadsprojektet som Veidekke utför åt SISAB i samverkan.

-Vi är mycket glada och stolta över att fått fortsatt förtroendet från SISAB. Nu ser vi framemot att tillsammans komma igång med produktionen och varsamt modernisera den vackra Hökarängsskolan. Genom att involvera alla berörda parter finner vi de bästa lösningar på utmaningar som teknikutrymme under jord, säger Per Wall, Avdelningschef Veidekke

Projektet startar omgående och beräknas stå klart sommaren 2019.

-Detta är Veitechs första projekt där vi arbetat redan från tidigt anbudsskede tillsammans med Veidekke och skapat en bra gemensam projektorganisation med hög installationskompetens. Under bygghandlingsprojekteringen har vi arbetat med en noggrann parallellkalkyl och beredning av installationsdelarna i projektet. Det är mycket glädjande att SISAB värderat att redan tidigt engagera oss och Veidekke i projektet, säger Karl Stenqvist VD på Veitech.

-Många av SISAB:s skolor har ett kulturhistoriskt värde. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ansvar för att förvalta och utveckla vårt bestånd i takt med att Stockholm växer. Projektet på Hökarängsskolan kommer att säkerställa att skolan kan användas av stadens barn och unga i många år framöver, säger Claes Magnusson, vd på SISAB.

För mer information, vänligen kontakta

Sture Nilsson, regionchef Veidekke, tel. 070 580 04 15

Per Wall, avdelningschef Veidekke tel. 073 355 06 03

Karl Stenqvist, VD Veitech tel. 070 289 91 81

Jacob Landin, kommunikationschef SISAB tel 076 124 62 71

Titel Filtyp
ga1j8xzrqqzx5uabt6qw jpg