Veidekke bygger om kontorshus i centrala Göteborg åt Vasakronan

Veidekke Bygg Väst har fått i uppdrag av Vasakronan AB att genom en samverkansentreprenad utföra en ombyggnad av ett kontorshus i centrala Göteborg, Vädursgatan 6 i Gårda, med en ordersumma på cirka 123 MSEK.

Veidekke bygger om kontorshus  i centrala Göteborg åt Vasakronan

Veidekke Bygg Väst har fått i uppdrag av Vasakronan AB att genom en samverkansentreprenad utföra en ombyggnad av ett kontorshus i centrala Göteborg, Vädursgatan 6 i Gårda, med en ordersumma på cirka 123 MSEK.

Uppdraget innebär att lokalerna i Gårda byggs om till moderna kontorslokaler med öppen planlösning samt en nybyggd vinterträdgård. Efter ombyggnaden kommer fastigheten uppfylla kraven för mijöcertifiering enligtLEED, nivå GULD.

Projektet omfattar ca 8 500 m2 lokalyta och beräknas vara färdigställt våren 2018. I den del av fastigheten som berörs av ombyggnaden startade rivningsarbetet redan i somras.

-Veidekke är väldigt stolta över att få vara delaktiga där framtidens arbetsplatser utformas. Entreprenaden kommer att bedrivas i ett involverande samarbete där målsättningen är att olika kunskap och erfarenhet överlappas och skapar kollektiv intelligens. Då uppstår energi, nya idéer skapas och utmaningar blir till möjligheter. säger Robert Uthberg arbetschef på Veidekke.

Fastigheten är på 8 plan med bl.a. hyresgästanpassningar på plan 3 och plan 5-8, ombyggnation av husets olika system samt åtgärder på fönster och solskydd. Tillbyggnad sker i form av nya gångbroar och interntrappor som binder ihop planen. En ny entré öppnas upp mot Fabriksgatan. Befintlig utegård mot norr byggs in till en halvtempererad vinterträdgård med klimatiserade ”konferenskuber”.

-Vi är glada för att projektet ärigång då Gårda är i behov av moderna och effektiva lokaler för att attrahera nya företag till området.. Det känns betryggande att vi upphandlat Veidekke som har stor erfarenhet av ombyggnationer i samverkan, säger Håkan Nilsson på Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakt:

Robert Uthberg, arbetschef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 725713635

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 705819720

Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa bättre resultat. Vi tror därför på involverande krafter och kollektiv intelligens. Involvering handlar om att frigöra kraft. När vi känner oss involverade händer saker, vi tar ansvar, det blir roligare att jobba och vi levererar med högre kvalitet. Kollektiv intelligens är när fler hjärnor på riktigt tänker bättre än en. Det sker när olika kunskap och erfarenheter överlappas.

Titel Filtyp
qbfaitavlfe2vycro8vr png