Veidekke bygger om kraftstation åt Vattenfall

Veidekke Anläggning SydVäst har av Vattenfall fått i uppdrag att utföra en ombyggnad av befintlig kraftstation i Dals Långed. Konstruktionen kommer efter ombyggnad uppfylla de krav som specificeras i RIDAS men även kraftproduktionen kommer att genomgå en förbättring då Vattenfall vid ombyggnationen även passar på att ersätta dagens sju aggregat med två större aggregat.

Veidekke bygger om kraftstation åt Vattenfall

Veidekke Anläggning SydVäst har av Vattenfall fått i uppdrag att utföra en ombyggnad av befintlig kraftstation i Dals Långed. Konstruktionen kommer efter ombyggnad uppfylla de krav som specificeras i RIDAS men även kraftproduktionen kommer att genomgå en förbättring då Vattenfall vid ombyggnationen även passar på att ersätta dagens sju aggregat med två större aggregat.

Befintligt kraftverk som anlades redan år 1909, tillbyggt under 1930-talet, klarar inte de moderna glidstabilitetskriterierna. Uppdraget innebär att riva den befintliga kraftstationen och bygga en ny stationsbyggnad på ungefär samma plats som tidigare samt att en byggnad för dammluckor uppförs nordväst om den nya stationsbyggnaden. Det finns också en prefabricerad nätstation som skall behållas i sitt befintliga skick. Långeds kraftverk ligger i Upperudsälven i Dals Långed i Bengtsfors kommun.

”Vi är otroligt stolta över att ha fått förtroendet av Vattenfall att utföra ombyggnationen av Långeds kraftstation. Genom att arbeta med involvering skapar vi starka team med alla berörda, där vi tar tillvara på kunskap och erfarenhet för att på ett produktivt och säkert sätt bygga om kraftstationen. Vårt involverande arbetssätt innebär också att alla bidrar till god planering vilket genererar ökat engagemang och ansvar. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster, säger Peter Svenningsson, regionchef Anläggning SydVäst.

”I sådana här tekniska specialprojekt krävs ett mycket gott samarbete med entreprenören, i detta fall Veidekke. Vi ställer höga krav på en tekniskt kunnig organisation som på ett effektivt lösningsorienterat sätt kan bemöta de utmaningar som kan uppstå”, säger Dag Relfsson, Vattenfall.

Arbetet med projektet inleds i juni 2014 och är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på närmare 100 Mkr. Kraftverket beräknas stå klart i april 2016.

Med detta projekt är Veidekke en av de största byggaktörerna i Dalsland för tillfället.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. 076 126 40 19

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Anläggning & Bygg, tel. 076 126 40 44

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 ztxnuveujrgfwonfhxkf jpg