Veidekke bygger om kv Munklägret åt Diligentia

Veidekke Bygg Stockholm AB har fått i uppdrag att bygga om och renovera en kontorsfastighet på Hantverkargatan 11 i Stockholm.

Veidekke Bygg Stockholm AB har fått i uppdrag att bygga om och renovera en kontorsfastighet på Hantverkargatan 11 i Stockholm.
Beställare är Diligentia, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Hyresgäst är Landstinget.
Ordervärdet uppgår till drygt 50 MSEK, och projektet kommer att genomoföras som en samverkansentreprenad.
"Vi är både stolta och glada att återigen få förtroendet av Diligentia att genomföra ett omfattande renoveringsarbete i en av deras kontorsfastigheter. Just nu pågår de avslutande arbetena med Diligentias fastighet i kv Jericho 36 på Norrlandsgatan, ett uppdrag om cirka 300 MSEK som vi erhöll förra året", säger Veidekkes Mikael Lidström.
Arbetena i kv Munklägret påbörjas i november och inflyttning beräknas ske i början av juni 2008.
För ytterligare information: Magnus Nordberg, Diligentia AB, tfn 0730-292 185 Mikael Lidström, Veidekke Bygg Stockholm AB, tfn +46 8 635 61 00 Lennart Weiss, informationsansvarig, Veidekke Sverige AB, tfn+46 8 635 69 189

Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).
Veidekke Bygg Stockholm AB utför entreprenadtjänster inom husbyggnad och renovering och bygger såväl bostäder som kommersiella lokaler. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholmsområdet.