Veidekke bygger om kv. Bocken åt Fabege

Veidekke Bygg Stockholm AB har fått i uppdrag att bygga om samt göra en tillbyggnad av kv. Bocken i centrala Stockholm (området Lästmakargatan, Norrlandsgatan, Regeringsgatan).

Veidekke Bygg Stockholm AB har fått i uppdrag att bygga om samt göra en tillbyggnad av kv. Bocken i centrala Stockholm (området Lästmakargatan, Norrlandsgatan, Regeringsgatan).
Beställare är Fabege AB, ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med fokus på kontor och lokaler, som avropar ombyggnaden för sina hyresgäster Max Mathiesen samt Carnegie.
Kontraktssumman uppgår till ca 300 MSEK. Projektet kommer att genomföras som en samverkansentreprenad.
Projektet påbörjas den 7 november 2007 och ska vara färdigställt den 15 september 2009.
För ytterligare information: Klas Holmgren, Fabege AB, tfn: 08 - 555 148 26 Mikael Lidström, Veidekke Bygg Stockholm AB, 08-635 61 00 Lennart Weiss, informationsansvarig, Veidekke Sverige AB, 08-635 61 89 Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).
Veidekke Bygg Stockholm AB utför entreprenadtjänster inom husbyggnad och renovering och bygger såväl bostäder som kommersiella lokaler. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholmsområdet.