Veidekke bygger om och bygger till för Akademiska Hus i Stockholm

Genom om- och tillbyggnad av ICT-skolans (Skolan för informations- och kommunikationsteknik) lokaler i Kista Science City, kommer Veidekke tillsammans med uppdragsgivaren Akademiska Hus att verksamhetsanpassa byggnaden efter skolans behov.

Veidekke bygger om och bygger till för Akademiska Hus i Stockholm

Genom om- och tillbyggnad av ICT-skolans (Skolan för informations- och kommunikationsteknik) lokaler i Kista Science City, kommer Veidekke tillsammans med uppdragsgivaren Akademiska Hus att verksamhetsanpassa byggnaden efter skolans behov.

Uppdraget omfattar omsorgsfull om- och tillbyggnad på 8 300m2 fördelat på cirka tillbyggnad 3 300m2 och ombyggnad 5000m2. Genom om- och tillbyggnader ska moderna utbildnings- och administrativa miljöer skapas. Befintlig hörsal och matsal rivs för att ge plats åt nya hörsalar och undervisningslokaler.

Uppdraget, som är en generalentreprenad till ett värde av 85 MSEK, startar i vår och sträcker sig till maj 2014.

- Akademiska Hus vill med ICT-projektet skapa en innovativ kunskapsmiljö som attraherar studenter och forskare från hela världen. Tillsammans med Veidekke utvecklar vi Universitetshuvudstaden Stockholm och Kista Science City ytterligare ett steg mot absolut toppklass, säger Susanne Malmgren, fastighetschef för Frescati-Kista för Akademiska Hus Region Stockholm.

-Det var med stor glädje vi mottog beskedet att Veidekke får förtroendet av Akademiska Hus
att utföra om- och tillbyggnad av ICT-skolans nya lokaler. Nu har vi möjlighet att vidare utveckla det samspel som vi tillsammans utvecklat vid tidigare projekt som KTH och GIH. Det är så mycket roligare och resultatet blir så mycket bättre när vi tillsammans med kund, UE och leverantörer alla är involverade i processen, och på så vis finner de bästa lösningarna
, säger David Grimheden, avdelningschef Veidekke Bygg Stockholm.

Kista Science City är ett av världens viktigaste kluster inom information och kommunikations teknologi. ICT-skolan har sedan tidigare verksamhet i Kista och koncentrerar nu skolan till en och samma byggnad vilket kommer att innebära stora fördelar för utbildningen och forskningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

David Grimheden, Avdelningschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tfn +46 733 55 99 47, david.grimheden@veidekke.se

Pawel Misssuna, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tfn +46 733 55 95 12, pawel.missuna@veidekke.se

Åsa Edman, Kommunikationschef, Veidekke Entreprenad AB
tfn +46 761 26 40 44, asa.edman@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 y9mpvga9oxy5zkhm7kuy jpg