Veidekke bygger om på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg

Veidekke Entreprenad AB, region Väst, har av Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, fått i uppdrag att bygga om det sk låghuset på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Veidekke Region Väst bygger om på Sahlgrenska sjukhuset

Veidekke Entreprenad AB, region Väst, har av Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, fått i uppdrag att bygga om det sk låghuset på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Lokalerna som skall byggas om omfattar ca 17000 m2 och är idag omoderna och hårt slitna, men kommer efter renoveringen bli mer ändamålsenliga och anpassade för modern sjukvårds-verksamhet, utbildning och forskning.

- Detta är ett spännande och intressant projekt som passar vår organisation, säger arbetschef Mattias Bylerius. Dessutom är det alltid roligt att få vara med och utveckla fastigheter som bidrar till att förbättra samhällsnyttan.

Projektet är uppdelat i flera etapper och sträcker sig från programarbete till projektering av bygghandlingar. Markarbeten och etablering har redan startat och uppdraget beräknas vara klart i sin helhet sommaren 2012. Uppdraget är en generalentreprenad till ett värde av ca 145 MSEK.

- Vi etablerar i princip omgående och fortsätter med planerings- och inköpsarbete under hösten, för att sedan starta med invändiga rivningsarbeten i januari, säger platschef Fredrik Idbäck

För ytterligare information kontakta

Christer Sjöstrand, avdelningschef Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tel. 031-50 56 16
Mattias Bylerius, arbetschef Veidekke Entreprenad AB Region, tel 031-50 56 26
Fredrik Idbäck, platschef, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tel. 070-880 40 61

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 dyimkwzmn8hlestvqhuyq jpg
2019-07-25 PDF pdf