header

Veidekke bygger om polishuset i Göteborg

SBS Entreprenad AB, helägt dotterbolag till Veidekke, har fått i uppdrag att bygga om befintligt polishus i Göteborg.

Ombyggnaden är en del i en ny detaljplan för fastigheten "Polistomten" i centrala Göteborg, med syfte att skapa ett samlat rättscentrum med polis, kriminalvård och åklagarmyndighet.

Ombyggnadsytan omfattar 16 000m2 av byggandens totala yta om 25 000 m2.

Uppdraget som utförs åt Vasakronan är en generalentreprenad till en kontraktssumma av ca 85 MSEK.

Arbetet startar i februari 2007 och beräknas vara klart i augusti 2008.

SBS Entreprenad ingår i Veidekke-koncernen och utgör tillsammans med Veidekke Construction AB (Vecon) Veidekke Region Väst.

För ytterligare information kontakta:

Bert Granberg, SBS Entreprenad AB, tfn +46 31 65 34 06 Johan Eriksson, SBS Entreprenad AB, tfn +46 31 65 34 26

Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-utvecklingsbolag med ca 5 500 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK)

Veidekke Region Väst utgörs av SBS Entreprenad AB och Veidekke Construction AB (Vecon) och är ett av västra Sveriges ledande entreprenadföretag inom husbyggnation och anläggningsverksamhet.
Största delen av verk-samheten bedrivs i Göteborgsregionen med i huvudsak industrin, stora fastighetsägare, stat och kommun som kunder.

SBS Entreprenad AB, Celsiusg. 9, 417 81 Göteborg, tfn +46 31 65 34 00 E-post: info@sbs-entreprenad.se - Internet: www.sbs-entreprenad.se