Veidekke bygger om sjukhem till äldreboende

SBS Entreprenad AB, helägt dotterbolag till Veidekke, bygger om Svartedalshemmet på Hisingen i Göteborg till modernt äldreboende.
Svartedalens sjukhem uppfördes 1967 och var det första i en serie av liknande sjukhem i Göteborgsregionen. SBS Entreprenad kommer på uppdrag av Lokalsekretariatet i Göteborgs Stad att bygga om sjukhemmet till modernt äldreboende med 72 st enkelrum med lägenhetsstandard som tillgodogör dagens krav på god arbetsmiljö för sjukhemmets personal. Projektet inkluderar också en tillbyggnad där matsal för den intilliggande Svartedalsskolan och administrativa lokaler för stadsdelens äldreomsorg kommer att inrymmas.
Uppdraget är en samordnad generalentreprenad till en kontraktssumma på ca 42 milj SEK.
Arbetet inleds i maj 2007 och beräknas vara klart hösten 2008.
SBS Entreprenad ingår i Veidekke-koncernen och utgör tillsammans med Veidekke Construction AB (Vecon) Veidekke Region Väst. För ytterligare information kontakta: Johan Eriksson, SBS Entreprenad AB, tfn +46 31 50 56 26 Mathias Svensson, SBS Entreprenad AB, tfn +46 31 50 56 24

Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-utvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK) Veidekke Region Väst utgörs av SBS Entreprenad AB och Veidekke Construction AB (Vecon) och är västra Sveriges ledande entreprenadföretag inom husbyggnation och anläggningsverksamhet. Största delen av verksamheten bedrivs i huvudsak med industrin, stora fastighetsägare, stat och kommun som kunder.
SBS Entreprenad AB, 416 82 Göteborg, tfn +46 31 50 56 00 E-post: info@sbs-entreprenad.se - Internet: www.sbs-entreprenad.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI