header

Veidekke bygger om Skattekontoret i Göteborg

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, har av Alecta Pensionsförsäkringar, Newsec, fått i uppdrag att bygga om Skattekontoret i Göteborg.

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, har av Alecta Pensionsförsäkringar, Newsec, fått i uppdrag att bygga om Skattekontoret i Göteborg.

Uppdraget är en totalentreprenad på 67 MSEK och ombyggnadsytan är på 23 000 kvm.

Då ordinarie verksamhet skall pågå i fastigheten under hela ombyggnadstiden är projektet indelat i nio etapper och omflyttning av hyresgäster sker mellan etapperna.

-Ett tidigare gott samarbete med Alecta, Newsec, i och med ombyggnaden av kontorsfastigheten Mektagonen, har renderat i fortsatt förtroende, vilket vi är väldigt glada för, säger arbetschef Bert Granberg.

- Vi har tidigare goda erfarenheter av att bygga om kontorsfastigheter. Därför är det roligt att bidra till att fastighetsägaren Alecta får en välbyggd och fungerande fastighet. Vi ska göra vårt yttersta för att ombyggnaden ska bli så smärtfri som möjligt för hyresgästerna i huset, säger platschef Christer Carlberg.

Ombyggnationen inleds i juni 2010 och avslutas januari 2012.

För ytterligare information kontakta

Bert Granberg, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Väst
tel +46 31 50 56 06, bert.granberg@veidekke.se

Christer Carlberg, Platschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Väst
tel +46 708 23 25 56, christer.carlberg@veidekke.se

 

Titel Filtyp
PDF pdf