header

Veidekke bygger överföringsledningar åt Borås Energi

Veidekke har fått i uppdrag av Borås Energi att bygga överföringsledningar till nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en ordersumma på cirka 400 MSEK.

Veidekke bygger överföringsledningar åt Borås Energi

Projektet Energi- och MiljöcenterTM (EMC) omfattar ett nytt kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt tillbyggnad och anpassning av befintligt biogasanläggning. Anläggningarna ska byggas i anslutning till existerande avfallsanläggning som ligger på området Sobacken, cirka 7 km söder om Borås stad. I projektet ingår även markarbeten, överföringsledningar för avloppsvatten, dricksvatten och fjärrvärme.

- Det är med stor tillfredsställelse att vi får genomföra detta tillsammans med Veidekke som är en kompetent part som sätter miljö, relationer och ekonomi i främsta rummet, säger Gunnar Peters, vd Borås Energi.

- Vi känner oss hedrade över att vi har vunnit det här projektet utefter de krav som Borås Energi och Miljö har ställt angående ekonomi, organisation och erfarenhet av liknande stora, komplicerade projekt. Det är ett samverkansprojekt, vilket vi brinner lite extra för eftersom de är mycket roligare för våra medarbetare att arbeta med då det ställer höga krav på involvering av kund, entreprenör och projektör, säger Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning.

Projektering påbörjas omgående och projektet beräknas vara klart sommaren 2018. Veidekke är just nu i slutfasen av den förberedande markentreprenaden. Ett projekt på ca 100 Mkr med en losshållning av 650 000 m3 berg på en 20 hektar stor yta.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761264019

Fredrik Indevall, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761264043

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke. +46761264044

Vi i Veidekke tror på involvering. Vi tror på att tillsammans skapar vi bättre resultat och de bästa lösningarna. Med involverande krafter utvecklar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och samhälle ett värdeskapande samspel.

Titel Filtyp
u9zejone03p518ddlbzv jpg