Veidekke bygger par- och radhus åt CA Fastigheter

Veidekke Bygg Syd har fått i uppdrag av CA Fastigheter att bygga etapp 2 i Brohusområdet i populära Lomma. Uppdraget omfattar 32 par- och radhus i två plan med en kontraktssumma på 80 MSEK.

Höjehusen

Veidekke Bygg Syd har fått i uppdrag av CA Fastigheter att bygga etapp 2 i Brohusområdet i populära Lomma. Uppdraget omfattar 32 par- och radhus i två plan med en kontraktssumma på 80 MSEK.

I projektet, som är en totalentreprenad, pågår projekteringen för fullt. Byggstarten är planerad till mitten av april 2015. Etapp 2 Brohusområdet, som kommer att bli 32 elegant utformade par- och radhus i två plan med tegelfasad, beräknas stå klara sommaren 2016.

"Det känns riktigt kul att Veidekke fått förtroendet av CA Fastigheter att bygga Etapp 2 Brohusområdet. Vi har tillsammans under det senaste året på ett involverande och framgångsrikt arbetssätt utvecklat olika alternativa lösningar för att nå gemensamt uppsatt mål. I projektet kommer vi arbeta enligt Veidekkes involverande arbetssätt. Arbetssättet går ut på att alla ska få chansen att påverka sin egen arbetssituation för att man på så sätt ska kunna skapa engagemang och ansvarstagande. Det gäller alltifrån från kund till medarbetare och brukare. Målsättningen är att minska risken för olyckor, skapa ett bättre flöde i processen och minska risken för sena leveranser", säger Jonas Petersson, arbetschef Veidekke Bygg Syd.

"Vi har sedan tidigare samarbete goda erfarenheter av Veidekke och har i nära samarbete med dem jobbat mot en gemensam målbild för att hitta tids- och kostnadseffektiva lösningar.", säger Hanna Högberg, projektledare CA Fastigheter.

Etapp 2 ingår i CA Fastigheters del av Brohusområdet som består av tre olika hustyper Höjehusen, Tegelbruket och Gästgiveriet. Alla vackert belägna vid den glittrande Höje å i Lomma. Läs mer om projektet på http://lommahamn.se/

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Petersson, arbetschef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 768 32 91 40

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 703 24 45 63

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Byg, tel. +46 761 36 40 44

Titel Filtyp
xcg8twehmd3m8ityvk6u jpg