Veidekke bygger parkeringshus i Hagastaden

Veidekke Anläggning har av Stockholm Parkering fått i uppdrag att bygga en underjordisk garageanläggning under den blivande Norra stationsparken i Stockholm. Ordern är värd 206 MSEK.

Veidekke bygger parkeringshus i Hagastaden

Veidekke Anläggning har av Stockholm Parkering fått i uppdrag att bygga en underjordisk garageanläggning under den blivande Norra stationsparken i Stockholm. Ordern är värd 206 MSEK.

P-hus Hagastaden kommer att få 1022 p-platser. Det blir Stockholm Parkerings största till antalet parkeringsplatser och längsta garage, ca 550 meter långt. Projektet, som är en utförandeentreprenad, ska vara klar 2021. När garaget är färdigt anläggs stora delar av Norra Stationsparken på dess tak.

- P-hus Hagastaden är en förutsättning för att stora delar av Hagastaden ska kunna byggas. Då stadsdelen till stora delar är en överbyggnad över spår- och vägområden kan många byggherrar inte lösa parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Detta gör byggprojektet även komplext. Vi började bygga garaget redan 2014 och huvuddelen kommer nu att utföras av Veidekke fram till 2021. Väl klart år 2022 kommer garaget med över 1 000 parkeringsplatser lösa parkeringsbehovet för över 2 000 lägenheter, säger Stockholm Parkerings VD Christian Rockberger.

- Vi är tacksamma för förtroendet att bygga P-hus Hagastaden. Det är ett uppdrag där vi får användning av vår kompetens inom främst betongarbeten. Vi kommer som när vi byggde Stigbergsgaraget tillsammans med Stockholm Parkering att använda vår gemensamma kunskap för att hitta bra lösningar för att minimera arbetsmiljörisker för såväl våra egna anställda och UE:s personal som tredje man och påverkan på omgivningen, säger Jenny Johansson arbetschef på Veidekke.

Hagastaden är det nya namnet för hela Norra Stationsområdet. Fram till 2025 ska motorväg och järnväg överdäckas och det gamla industriområdet omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. Veidekke är sedan tidigare aktiva i Hagastaden med byggnation av nyproducerade lägenheter.

För mer information, vänligen kontakta

Jenny Johansson, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. 076 840 07 70

Björn Samuelsson, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. 076 840 59 01

Anne Lintala, informatör Stockholm Parkering, tel. 08 772 96 85

Veidekkes Involverande arbetssätt är en förutsättning för att ta tillvara allas kunskap och hitta bra lösningar. Arbetssättet är Lean-inspirerat som innebär är att bygga team med gemensamma mål- och gruppavtal, systematiskt involvera alla i projektet och tillvarata kunskap och erfarenheter för att säkerhetsställa att det blir rätt från början. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster.

Titel Filtyp
hry57mkienzfl4obi5xn jpg