Veidekke bygger Rimnershallen i Uddevalla

Veidekke Entreprenad AB Region Väst har av Uddevalla kommun fått i uppdrag att bygga en ny idrottshall i Uddevalla.

Rimnershallen, Uddevalla

Veidekke Entreprenad AB Region Väst har av Uddevalla kommun fått i uppdrag att bygga en ny idrottshall i Uddevalla.
Uppdraget innebär en nybyggnation på 8500 kvm och hallen består av tre delar - friidrott, bollsport och en del med bl a omklädningsrum, kontor mm.
Uppdraget är en totalentreprenad med start i augusti 2009 och avslut i december 2010, entreprenadsumman är på 62 Mkr.SEK.

I Rimnershallen finns möjlighet till föreläsningar och seminarier. Målet är en aktiv och inspirerande miljö att idrotta i med möjlighet till utbyte mellan utövarna. Som publik kommer det vara spännande att kunna följa flera olika sporter från första parkett vilket inbjuder till en upptäcktsfärd genom byggnaden. Klätterväggen, vars schakt sträcker sig över tre plan blir ett spektakulärt och roligt inslag i hallen. Byggnaden skall fungera som en sammanhållande länk mellan övriga bollplaner samt den konstgräsplan som senare skall anläggas i området.

Byggnadens speciella form beror av platsens förutsättningar, verksamheternas förutsättningar samt önskemål om att hallen skall ha en fasad som syns på håll.

- Vi är mycket glada över uppdraget att få bygga Rimnershallen och vi ser fram emot ett gott och nära samarbete med Uddevalla kommun, säger Henrik Ekman Arbetschef Veidekke Entreprenad AB Region Väst, Trestad.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Ekman, Arb.chef Bygg, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tfn +4631 50 56 34 Allan Holmstedt, Arb.chef Anläggning, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tfn +46 31 50 56 31

Titel Filtyp
3xkc0nslrohvcmhxyp7xfa jpg
PDF pdf