Veidekke bygger Rosemount Tank Radars nya produktionsanläggning i Göteborg

Veidekke Entreprenad, Bygg Väst har fått i uppdrag att utveckla och bygga Rosemount Tank Radar AB:s nya produktionsanläggning och kontor med ett ordervärde på cirka 200 mkr.

Veidekke bygger Rosemount Tank Radars nya produktionsanläggning i Göteborg

Veidekke Entreprenad, Bygg Väst har fått i uppdrag att utveckla och bygga Rosemount Tank Radar AB:s nya produktionsanläggning och kontor med ett ordervärde på cirka 200 mkr.

Uppdraget innebär en kontors- och en produktionsbyggnad som utformas i två sammanlänkade byggnader på en total yta av cirka 17 000 m2 där ca 400 personer kommer att arbeta.  ”RTR New Facility” skall placeras i Mölnlycke Företagspark och projektet är en totalentreprenad som beräknas stå klar i januari 2016.

Rosemount Tank Radar AB är ett helägt dotterbolag inom den amerikanska koncernen Emerson. Anläggningen kommer att ägas och förvaltas av dotterbolaget Rosemount Tank Radar Properties AB och kommer att innehålla utveckling, marknadsföring och produktion av unika mätinstrument för radarbaserad nivåmätning på tankfartyg, bränsledepåer, processindustri med mera.

- Veidekke har sedan hösten 2013 tillsammans med RTR haft ett involverande och framgångsrikt samarbete för att utveckla och kostnadseffektivisera ”RTR New Facility”. Det känns verkligen roligt att få sätta spaden i marken och se anläggningen växa fram, säger Christer Sjöstrand, affärsutvecklare Veidekke Bygg Väst.

- Att vi får flytta till en fastighet som är helt skräddarsydd efter våra behov ger oss fantastiska möjligheter för oss att fortsätta utveckla vår verksamhet. De nya lokalerna kommer också att vara en väldigt fin tillgång för både våra anställda och våra kunder, säger Rasmus Johansson, VD för Rosemount Tank Radar AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Christer Sjöstrand, affärsutvecklare Veidekke Bygg Väst, tel. 076 126 40 16

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Bygg Väst, tel. 070 581 97 20

Rasmus Johansson, VD Rosemount Tank Radar, tel. 031 337 00 00

Lars Rosberg, Projektledare Rosemount Tank Radar, tel. 031 337 00 00

Titel Filtyp
mdtth0lffrvznafpcqmp jpg