Veidekke bygger Stockholms första innerstadskvarter i trä åt Folkhem

Veidekke ska på uppdrag av Folkhem påbörja byggnationen av första kvarteret i Cederhusen, som ämnas bli Sveriges största bostadskvarter i massivträ. Projektet är en totalentreprenad i samverkan som är uppdelad i två där kontraktsumman för första delen är på ca 140 miljoner kronor. De första lägenheterna i projektet beräknas vara färdiga för inflyttning i början av 2022.

Cederhusen

Veidekke ska på uppdrag av Folkhem, som delägs av Veidekke Eiendom, påbörja byggnationen av första kvarteret i Cederhusen, som ämnas bli Sveriges största bostadskvarter i massivträ. Projektet är en totalentreprenad i samverkan som är uppdelad i två där kontraktsumman för första delen är på ca 140 miljoner kronor. De första lägenheterna i projektet beräknas vara färdiga för inflyttning i början av 2022.

- Det är naturligtvis en oerhört viktig milstolpe för projektet att vi nu tagit beslut om byggstart och det innebär att vi äntligen kommer igång på riktigt. Det är ett unikt projekt i såväl nationellt som internationellt perspektiv och det är något som vi verkligen har märkt av i det stora intresset från marknaden. Vi ser fram emot att känna doften av trä spridas över Hagastaden när trästommen i tio våningar är rest, säger Anna Ervast Öberg, ansvarig för projektutveckling Cederhusen.

Cederhusen kommer bestå av två bostadskvarter, där kvarteret Bologna är först ut. Det första huset i kvarteret, med tio våningar byggda i massivträ, börjar byggas efter sommaren då grundläggningen är helt klar. Huset kommer ha en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong, samt en fasad av cederspån. Stora fördelar med att bygga hus i trä är att de binder koldioxid, är lätta och är tystare - både att bygga och att bo i.

- Det känns väldigt spännande att börja bygga detta fantastiska projekt. Jag är övertygad om att vi med ett gott samarbete och ett involverande arbetssätt tillsammans kommer skapa ett nytt landmärke för Stockholm, säger David Grimheden, regionchef för Veidekke Trähus.

De två bostadskvarteren som Cederhusen innehåller totalt, byggs nära den nya tunnelbaneuppgången i Hagastaden och kommer att bestå av totalt fyra bostadshus som inrymmer 234 lägenheter. Husen i kvarteren blir 10-13 våningar höga och de byggs ovanpå tunnlarna för E4/E20. Lägenheterna som byggs har en boyta om 25-202 kvm som fördelas på 1-8 rum och kök, med varierande planlösningar i de olika husen. Bostäderna har en genomgående klassisk skandinavisk design, präglat av hantverksmässighet och äkta material, med trädetaljer som återkommer i interiören.

Mer information om projektet finns på:

https://www.folkhem.se/nyproduktion/stockholm/vasastan/hagastaden/cederhusen/

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Ervast Öberg, ansvarig för projektutveckling Cederhusen Folkhem, tel 073-349 83 17

David Grimheden, regionchef Veidekke Trähus, tel 073-355 99 47

Charlotta Nilsén, affärsområdeschef Veidekke Bygg, tel. 070-600 30 87

Titel Filtyp
wedmn7dkooti5jvjveql png