header

Veidekke bygger Torslandaskolan, världens bästa skola när det regnar

Veidekke ska på uppdrag av Lokalförvaltningen Göteborg Stad bygga Torslandaskolan F-6. Projektet är en totalentreprenad med en kontraktssumma på ca 217 miljoner kronor och skolan beräknas vara färdigställd våren 2024.

Torslandaskolan Illustration Floden

I år fyller Göteborg Stad 400 år där byggnationen av Torslandaskolan F-6 är en del av jubileumssatsningen Rain Gothenburg. Med temat ”Världens bästa stad när det regnar” lägger kommunen fokus på hållbarhet och att möta klimatförändringar som vi står inför. Därför vill man på Torslandaskolan göra vatten till en resurs i lek såväl som i den pedagogiska verksamheten.

- I Göteborg regnar det ungefär var tredje dag – och då får man inte bara gilla läget, utan göra det bästa möjliga tillsammans med byggentreprenören Veidekke som vi upplever ställer sin främsta organisation till förfogande att förverkliga vår vision. Här på Torslandaskolan vill vi att elever och pedagoger ska ha roligt när det regnar samtidigt som vi fördröjer vattnets väg ut i dagvattensystemet så att vi inte belastar ledningarna vid häftiga skyfall, säger Karl Johan Canestedt, senior projektledare på lokalförvaltningen, Göteborgs Stad.

I Veidekkes uppdrag ingår nyproduktion av ca 8 900 kvm BTA och byggnaden uppförs i tre våningsplan. Skolan är även ett pilotprojekt i Lokalförvaltningens satsning på jämlik byggnation, vilken syftar till att göra de miljöer Lokalförvaltningen bygger mer tillgängliga, inkluderande och attraktiva för alla som använder dem, oavsett kön eller könsidentitet, ålder, funktionsvariationer och liknande aspekter. Så här kommer de närmare 600 elever, inkluderat elever från Grundsärskola, att få en skola med hög fokus på Hållbarhet och jämlikhet.

- Vi tackar Lokalförvaltningen Göteborg Stad för förtroendet, Vi ser fram emot att få vara med och bygga för våra barn och se till att de får en miljö för lärande i toppklass, säger Anders Holmqvist, arbetschef Veidekke Bygg Väst.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Holmqvist, arbetschef Veidekke Bygg Väst, tel 070-309 43 84

Stefan Wegner, regionchef Veidekke Bygg Väst, tel. 076-832 91 22

Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Veidekke Bygg, tel. 070-600 30 87

Titel Filtyp
Torslandaskolan Illustration_Floden jpg
Torslandaskolan Illustration_Terrassen jpg