Veidekke bygger träbro åt Tranemo kommun med lågt koldioxidavtryck

Veidekke ska på uppdrag åt Tranemo kommun bygga en ny bro för gång- och cykeltrafik över ån Assman i Uddebo. Genom goda diskussioner i tidigt skede valde man att gå från det ursprungliga stålbroalternativet till ett träbroalternativ, vilket bedöms halvera brons koldixidavtryck. Projektet är en totalentreprenad och väntas vara färdigställt under februari 2024.

Uddeby-Träbro

Den befintliga broöverbyggnaden med gång- och cykelväg över ån Assman i Uddebo har rasat och behöver ersättas. I anbudsskedet planerades det för en stålbro, men efter kontraktsskrivning och i diskussioner med Tranemo kommun valde man att övergå till ett träbroalternativ. Den valda lös-ningen med träöverbyggnad i stället för stål och asfalt innebär en tydlig vinst miljömässigt och be-döms medföra uppemot ett halverat koldioxidavtryck för projektet. Den nya träbron kommer även passa väl in i landskapet med en snarlik gestaltning som den föregående bron.

- För oss är klimat- och miljöfrågor alltid i fokus. När vi hittade en lösning som var mer klimatsmart än en stålbro var det självklart för oss att utforska det alternativet. Vi är mycket glada över att Veidekke delar vår syn på klimatfrågor, säger Henrik Johansson, Verksamhetschef Infrastruktur på Tranemo kommun.

- Vi vill tacka Tranemo kommun för förtroendet. Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur vi, be-ställare och entreprenör, genom tidig dialog och öppenhet kan hitta smarta lösningar för att minska vårt klimatavtryck, säger Fredrik Indevall, regionchef på Veidekke Anläggning Väst.

I Veidekkes uppdrag ingår projektering av ny bro, grundläggning och byggnation av nya landfästen bakom befintliga landfästen av sten, byggnation och montage av ny broöverbyggnad samt anpass-ning av anslutande ramper.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Johansson, Verksamhetschef Infrastruktur Tranemo kommun, tel. +46 325 57 61 65
Fredrik Indevall, regionchef Veidekke Anläggning Väst, tel. +46 76 126 40 43
Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Veidekke Infra, tel. +46 76 840 05 56
 

Titel Filtyp
Uddeby-Träbro png
Vy 3 Träbro png