header

Veidekke bygger trafikplats på E18

Veidekke kommer att på uppdrag av Trafikverket bygga en helt ny trafikplats ”Kockbacka”, på E18 mellan trafikplats Brunna och trafikplats Bro väster om Stockholm. Entreprenaden är totalentreprenad med en ordersumma på cirka 90 mkr.

Veidekke bygger trafikplats på E18

Veidekke kommer att på uppdrag av Trafikverket bygga en helt ny trafikplats ”Kockbacka”, på E18 mellan trafikplats Brunna och trafikplats Bro väster om Stockholm. Entreprenaden är totalentreprenad med en ordersumma på cirka 90 mkr.

Vägplanen för trafikplats Kockbacka har vunnit laga kraft och under hösten 2015 påbörjas förberedande markarbeten för en planerad senare byggstart vintern 2016. Trafikplatsen beräknas vara klar våren 2017.

Arbetet omfattar fyllning för fyra nya av och påfartsramper till E18, en bro över E18 samt en ramp och bro över åkermark ner mot södra delen av Upplands-Bro.Syftet med trafikplatsen är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter och att avlasta andra vägar. Trafikplatsen kommer också att bidra till att göra det växande området Kockbacka mer tillgängligt.

-Vi har satt ihop ett team med en kombination av hög fackkompetens och god samarbetsförmåga som tillsammans med kund och leverantör hittar innovativa lösningar för väg- och brobyggnation på Kockbacka. Detta kräver en hög grad av involvering där samtliga i teamen blir delaktiga. Involvering tror vi i Veidekke är framgångsfaktorn för ett lyckat projekt, säger Hans Perbjörs arbetschef på Veidekke.

Läs mer om projektet här www.trafikverket.se/kockbacka

För mer information, vänligen kontakta

Hans Perbjörs, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 705449828

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768400556

Anna-Maria Erlandsson, projektledare Trafikverket, tel. +46 101236790

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Titel Filtyp
iuoplrn0kwgjsiwu3h5e jpg