Veidekke bygger ut dubbelspår och motorväg utmed Vänerbanan åt Banverket

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, bygger dubbelspårig järnväg och motorväg med nya broar över Lärjeån och E45 mellan Agnesberg och Marieholm åt Banverket.

Per-Åke Asplund, Veidekke Entreprenad AB, Region Väst

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, bygger dubbelspårig järnväg och motorväg med nya broar över Lärjeån och E45 mellan Agnesberg och Marieholm åt Banverket.

- Det är med stor entusiasm och glädje vi emottar förtroendet från Banverket. Ett projekt som har stor betydelse för vår sysselsättning och passar väl in i vår organisation, säger arbetschef Per-Åke Asplund.

Projektet ingår i utbyggnaden av Vänerbanan och E45 mellan Trollhättan och Göteborg. I uppdraget ingår att bygga ut 1,3 km järnväg till dubbelspår, 800 m utbyggnad av E45 till motorväg, två stycken större järnvägsbroar samt omfattande ledningsarbeten.

Kontraktsumman för Veidekke uppgår till ett värde om 255 MSEK och är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för broar.

Projektet byggstartar i december 2009 och beräknas vara färdigtställt i maj 2012.

- Detta projekt passar väl in i vår satsning på infrastrukturprojekt, säger avdelningschef Anläggning Mats Ek.

För ytterligare information kontakta

Malte Niclasson, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tel. +46 31 50 56 66
Per-Åke Asplund, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB Region, tel +46 31 50 56 56

Titel Filtyp
7mhubrikkrp03ma3ekpzhw jpg
PDF pdf