header

Veidekke bygger vägbro över Ulvsundavägen

Veidekke har av Stockholms stad fått i uppdrag att bygga en vägbro över Ulvsundavägen mellan Rinkeby och Ursvik med tillhörande anslutningar och ramper.

Veidekke bygger vägbro över Ulvsundavägen

Veidekke har av Stockholms stad fått i uppdrag att bygga en vägbro över Ulvsundavägen mellan Rinkeby och Ursvik med tillhörande anslutningar och ramper.

Bygget av bron är ett samarbete mellan Sundbybergs och Stockholms stad. Bron byggs för gående, cyklister och kollektivtrafik, ej biltrafik. Den byggs från Rinkeby Allé över Ulvsundavägen till Stora Ursviks Allé. Bron blir en betongbro i fyra fack och blir 95 meter lång och 16 meter bred.

Projektet, som är en utförandeentreprenad, påbörjades i mitten av september och beräknas vara klart i juni 2017. Ordersumman är 45 mrk.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768401166

Marcus Nilsson, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. ++46 703096986

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768400556

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Titel Filtyp
pfikrwgswfj814ngwrhd jpg