header

Veidekke bygger vidare i Kista Gård

Veidekke Anläggning Öst AB har fått ytterligare ett uppdrag i Kista av Markkontoret, Stockholm Stad.
Inför den kommande nyexploatering av ca 3 000 bostäder och flera kontorsområden i Kista, har Veidekke Anläggning Öst AB erhållit uppdraget att utföra en omfattande förlängning av Torshamsgatan samt anläggning av en ny gata mellan Hanstavägen och Torshamsgatan (Kista Gård etapp II). I entreprenaden ingår även asfaltbeläggning och finplaneringsarbeten.
Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart under 2009. Kontraktssumman uppgår till ca 75 miljoner SEK.
Veidekke Anläggning Öst AB utför parallellt uppdraget att bygga om och bredda Hanstavägen i Kista (Kista Gård etapp I), även det på uppdrag av Markkontoret. Kontraktssumman för etapp I uppgår till ca 100 miljoner SEK.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Veidekke Anläggning Öst AB, Arbetschef Mark, Robert Lindfors, tfn +46 8 635 61 68, +46 733 55 99 55.
Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).
Veidekke Anläggning Öst AB utför väg- och anläggningsarbeten i Stockholm/Mälardalen, samt större anläggningsuppdrag inom infrastruktur i Mellansverige och Norrland. Företaget har kompetens för byggande under mark som t ex väg- och spårtunnlar, samt kraftverks- och industrianläggningar, broar, hamnar, kajer, väg- och exploateringsarbeten.
Veidekke Anläggning Öst AB, Box 1503, 172 29 Sundbyberg, tel. 08-635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI