header

Veidekke bygger Vikhemskolan i Staffanstorp

Veidekke har av Hemsö fått i uppdrag att bygga Vikhemskolan i Staffanstorp. Projektet är en totalentreprenad med en kontraktssumma på ca 190 miljoner kronor och skolan beräknas vara färdigställd så att skolstart kan ske hösten 2022. Avtalet har föregåtts av en systemprojektering i samverkan mellan Veidekke och Hemsö.

Vikhemsskolan

‒ Vi är glada över att vi nu kan påbörja byggnationen av Vikhemsskolan i det växande Staffanstorp. Tillsammans med Veidekke och Internationella Engelska Skolan kan vi nu möta behovet av fler grundskoleplatser i kommunen, säger Robert Cardell, Projektutvecklare på Hemsö.

I Veidekkes uppdrag ingår nyproduktion av ca 8 250 m2 BTA. När skolan står klar kommer den innehålla skollokaler för Internationella Engelska skolan samt förskolelokaler för Kunskapsförskolan. Totalt byggs skolan för att kunna ta hand om ca 800 förskolebarn och grundskoleelever. Skoldelen kommer innehålla både tillagningskök med tillhörande matsal samt specialsalar för hemkunskap, slöjd och musik. Förskoledelen består av 2 förskolor med 8st avdelningar vardera samt tillhörande storkök och gemensamhetsutrymme. Till både skola och förskola anläggs nya skolgårdar.

– Vi tackar Hemsö över det fortsatta förtroendet. Vi ser framemot att tillsammans återigen få vara med och bygga för våra barn och ungdomar och se till att de får en miljö för lärande i toppklass, säger Cecilia Eneberg, arbetschef Veidekke Bygg Syd.

De nya skolbyggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver vilket innebär att eleverna får ett sunt inomhusklimat med bra ventilation och att sunda byggmaterial används samt att skolan får en låg energianvändning.

För mer information kontakta:

Jonas Carlsten, projektchef Hemsö, tfn 070-193 79 30

Cecilia Eneberg, arbetschef Veidekke Bygg Syd, tfn 073-061 31 95

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Bygg Syd, tfn 070-324 45 63

Charlotta Nilsén, affärsområdeschef Veidekke Bygg, tfn 070-600 30 87

Titel Filtyp
Vikhemsskolan jpg