Veidekke byggstartar 90 lägenheter i Sollentuna åt Panorama

I morgon 7 oktober byggstartar Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, tillsammans med Panorama 90 lägenheter på Frestavägen/Sörmlandsgatan i Sollentuna.

Veidekke byggstartar på uppdrag av Panorama 90 lägenheter i Sollentuna

Veidekke har nu avslutat projekteringen av det 100 meter långa lamellhuset om 90 lägenheter som Veidekke fått i uppdrag att såväl projektutveckla som att bygga åt Panorama i Sollentuna, Frestavägen/Sörmlandsgatan. Byggstart äger rum 7 oktober och huset beräknas stå klart våren 2012. I dagsläget är ca 90 % av lägenheterna redan sålda.

Utöver lamellhuset ingår även fyra punkthus om ca 82 lägenheter i uppdraget. Projekteringen av dessa inleds omgående och beräknas vara klart under våren 2011.

Projektet är det första externa projekt där Veidekke tillämpat projekteringsmodeller enligt VDC *) (Virtual Design and Construction), vilket varit mycket framgångsrikt. Tack vare detta arbetssätt kunde exempelvis projekteringen av systemhandlingar avsevärt förkortas i och med deltagande av samtliga berörda parter, inklusive beställaren som därmed har varit uppdaterad och insatt i projektets alla skeden.

- VDC-projektering har varit spännande och givande. Det ger beställaren en komplett genomsyn och bra bild av slutprodukten på ett tidigt stadium, säger Andreas Arkling, Panorama Development AB.

Uppdraget har ett totalvärde om 240 MSEK varav lamellhuset omfattar 125 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Lidström, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, tfn +46 8 635 61 35 / +46 708 735 223, mikael.lidstrom@veidekke.se

Andreas Arkling, Panorama, tfn +46 8 525 026 01 / +46 70 992 91 71, andreas.arkling@panorama-dev.se

*) VDC (BIM) – VDC (Virtual Design and Construction) är en metodik som syftar till att, med hjälp av teknologi, integrera information och stödja samverkan i projekteringsprocessen. Metodiken innebär att alla aktörer och intressenter, så som till exempel arkitekt, VS, el, ventilation, konstruktion, beställare aktivt involveras i projekteringsfasen. VDC-metoden kräver fokus på teknik, metodik, process och organisation på en och samma gång.  

Titel Filtyp
s6kmzoljkq1qtbduy2qyw jpg
PDF pdf