header

Veidekke deltar i pågående moderniseringen av Ringhals

Veidekke Entreprenad AB, region Väst, har av Ringhals AB fått i uppdrag att bl a bygga nya lokaler samt tillfartsvägar till anläggningen.

Veidekke Entreprenad AB, region Väst, har av Ringhals AB fått i uppdrag att bl a bygga nya lokaler samt tillfartsvägar till anläggningen.

Projektet avser nybyggnad av flera hus för ökade krav på kontroll av tillträde till anläggningens driftområde. I samband med detta kommer även nya tillfartsvägar att uppföras.

Vi är naturligtvis mycket nöjda att kunna räkna Ringhals AB som en av våra kunder och hoppas att vårt kunnande och expertis i framtiden kan ge fler uppdrag hos Ringhals, säger Peter Gustafsson, projektchef Veidekke Region Väst.

Uppdraget är en generalentreprenad med och uppdragstiden sträcker sig från 2008-03-31 till 2009-03-31.

Ringhals ligger på västkusten cirka sex mil söder om Göteborg i Varbergs kommun och är nordens största elproducent och producerar en femtedel av all el som används i Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Johan Eriksson Avdelningschef, Veidekke Entreprenad AB Region Väst tfn +46 31 50 56 26
Peter Gustafsson, Projektchef, Veidekke Entreprenad AB Region Väst, tfn +46 70 565 01 70


Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 500 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2007 en omsättning på ca 19,3 mdr NOK (ca 22 mdr SEK).

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, är västra Sveriges ledande entreprenadföretag inom husbyggnation och anläggningsverksamhet. Största delen av verksamheten bedrivs i huvudsak med industrin, stora fastighetsägare, stat och kommun som kunder.


Veidekke Entreprenad AB, Region Väst. Norra Gubberogatan 32, SE-416 82 Göteborg, tfn +46 31 50 56 00
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se

Titel Filtyp
PDF pdf