Veidekke Eiendom får markanvisning i Elinelund, Malmö

Veidekke Eiendom har tilldelats en markreservation i Elinelund, som ligger i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i södra Malmö. Den aktuella markreservationen avser fastigheten Höbalen 2 som reserveras för byggnation av cirka 19 radhus och cirka 12 lägenheter i flerbostadshus. Säljstarten för de nya bostäderna är planerad att ske under 2021 och de första hushållen väntas flytta in under 2022.

Veidekke Eiendom får markanvisning i Elinelund, Malmö

Veidekke Eiendom har tilldelats en markreservation i Elinelund, som ligger i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i södra Malmö. Den aktuella markreservationen avser fastigheten Höbalen 2 som reserveras för byggnation av cirka 19 radhus och cirka 12 lägenheter i flerbostadshus. Fastigheten är en del av projektet ”Öster om kalkbrottet” och en ny detaljplan för området vann laga kraft i januari 2014. Säljstarten för de nya bostäderna är planerad att ske under 2021 och de första hushållen väntas flytta in under 2022.

-Vi är givetvis väldigt glada över markanvisningen och ser fram emot att utveckla projektet tillsammans med Malmö kommun under de kommande månaderna. Målet är att skapa en vacker och attraktiv boendemiljö som lämnar ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Tony Petäjä, Affärsutvecklare på Veidekke Eiendom

Veidekke Eiendom erhöll markreservationen inom ramen för en markanvisningstävling för Elinelundsområdet. Totalt inkom 12 intresseanmälningar avseende Höbalen 2 och efter en utvärdering valde Fastighets- och gatukontoret att tilldela markreservationen för fastigheten till Veidekke. Markreservationen kommer att omvandlas till en markanvisning så snart kommunen och Veidekke har slutfört förhandlingarna om det kommande köpeavtalet.


För mer information, vänligen kontakta

Tony Petäjä, Affärsutvecklare på Veidekke Eiendom, Mobil: 072-326 35 43
Jonas Engelblom, Marknads- och kommunikationschef på Veidekke Eiendom, Mobil: 070-222 92 23

Titel Filtyp
mcjum6cmknp1tqlczbnf jpg
qfcghu7bha9gvlkhkjbg jpg
rqfr9n2odkugouidzeu6 jpg
tcoan6kdminc9xvmxtfc jpg