header

Veidekke Eiendom och Folkhem får markanvisning i Akalla

Veidekke Eiendom och det delägda dotterbolaget Folkhem har tilldelats markanvisningar för nya bostäder i Akalla utanför Stockholm. Tilldelningsbeslutet togs av Exploateringsnämnden under torsdagen den 26 september och markanvisningarna uppgår till totalt 35 000 m2 BTA. Förhoppningen är att det ska vara möjligt att bygga cirka 500 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

Veidekke Eiendom och Folkhem får markanvisning i Akalla

Veidekke Eiendom och det delägda dotterbolaget Folkhem har tilldelats markanvisningar för nya bostäder i Akalla utanför Stockholm. Tilldelningsbeslutet togs av Exploateringsnämnden under torsdagen den 26 september och markanvisningarna uppgår till totalt 35 000 m2 BTA. Förhoppningen är att det ska vara möjligt att bygga cirka 500 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, på den anvisade marken i Akalla.

- Vi är väldigt glada över markanvisningarna och ser fram emot att få bidra till att fortsätta utveckla Akalla. För vår del blir detta projekt särskilt intressant i och med att vi kommer att utveckla både hyresrätter och bostadsrätter inom ramen för projektet, säger Lina Brantemark, affärsutvecklare på Veidekke Eiendom.

De nya bostäderna är ett viktigt tillskott i Akalla och de kommer att bidra till att skapa en mer levande, trygg och attraktiv stadsmiljö. Utöver bostäder kommer även nya skolor och förskolor byggas i området. Målsättningen med utvecklingen är att omvandla Finlandsgatan till en stadsgata och på så sätt stärka såväl tryggheten i området som kopplingen till Järvafältet.

- Vi har högt ställda förväntningar på projektet och vi kommer att ta en aktiv roll i att utveckla hela området tillsammans med invånarna i Akalla och Stockholms Stad. Det finns en stor potential att skapa attraktiva bostäder som i sig bidrar till att stärka områdets attraktivitet, säger Lina Brantemark, affärsutvecklare på Veidekke Eiendom.

Den nya detaljplanen för området kommer att vara ute på samråd under det första kvartalet 2020 och förhoppningen är att byggnationen av de nya bostäderna ska kunna påbörjas under 2023.


För mer information, vänligen kontakta

Lina Brantemark, Affärsutvecklare på Veidekke Eiendom, mobil: 073-024 75 11

Jonas Engelblom, Marknads- och kommunikationschef på Veidekke Eiendom, mobil: 070-222 92 23


Mer information om markanvisningarna:

Veidekke Eiendom AB tilldelas cirka 25 000 m2 BTA, varav 16 000 m2 BTA för bostadsrätter och 9 000 m2 BTA för hyresrätter. Bostäderna planeras som både lameller och punkthus som blir cirka 4-12 våningar. Parkering löses till stor del i garage under kvarteret.

Folkhem Trä AB tilldelas cirka 10 000 m2 BTA som bostadsrätter De nya bostäderna planeras att inrymmas i lameller längs med Norgegatan. Husen blir cirka 6-9 våningar och under kvarteret hanteras parkering i garage.

Målet med omvandlingen är att skapa en variationsrik och trygg stadsgata med möjlighet till liv och rörelse.

Titel Filtyp
erushuddzfa16xjnkewo png
jnoqoucctmdtw168fvyg png