header

Veidekke en av tre aktörer som utvecklar Kalkbrottet i Limhamn, Malmö

Det anrika Kalkbrottet i Limhamn står inför sitt ”livs” omdaning. En helt ny stadsdel med bostäder och kommersiella lokaler skall byggas. Veidekke Bostad AB skall tillsammans med HSB Malmö och det danska fastighetsutvecklingsbolaget Sjælsøgruppen utveckla området omkring det anrika kalkbrottet i Limhamn.

Det anrika Kalkbrottet i Limhamn står inför sitt "livs" omdaning. En helt ny stadsdel med bostäder och kommersiella lokaler skall byggas. Veidekke Bostad AB skall tillsammans med HSB Malmö och det danska fastighetsutvecklingsbolaget Sjælsøgruppen utveckla området omkring det anrika kalkbrottet i Limhamn. De tre aktörerna skall tillsammans bygga bostäder och kommersiella lokaler, vilket gör Kalkbrottet till ett av de mest spännande utvecklingsområdena i Malmö.

Totalt kommer den nya stadsdelen att bestå av ca 800 bostäder i olika upplåtelseformer. I första etappen om ca 390 bostäder, kommer Veidekke Bostad AB att uppföra ca 100-150 bostäder varav ca 10-20 radhus. Försäljningen av dessa bostäder beräknas starta senhösten 2008. Byggstart beräknas till våren 2009 och första inflyttning beräknas till hösten 2010. Kalkbrottet, som i dag är klassat som naturreservat, är en unik rest av Malmös industriella historia. Från att ha varit ett avstängt område mitt i den attraktiva stadsdelen Limhamn, kommer det inom det närmsta året att öppnas upp för Malmöborna.

Veidekkes del av utvecklingsområdet ligger på den norra kanten av Kalkbrottet, vilket innebär att all bebyggelse kommer att riktas mot söder för att fånga upp solen och utblickarna över det dramatiska landskapet. Området ligger inom gång- och cykelavstånd till centrala Limhamn och Sibbarps strand.

- Vi är mycket glada och stolta över att kunna inkludera Kalkbrottet i Malmö i vår projektportfölj. Ett spännande och nydanande projekt som passar Veidekkes profil. Vi betraktar Skåne- och Malmöregionen som ett av Sveriges starkaste expansionsområden och genom att delta i ett av Malmös mest spännande utvecklingsprojekt markerar vi vår närvaro i regionen, säger Per-Martin Eriksson, Chef Affärsutveckling Veidekke Bostad AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Martin Eriksson, Chef Affärsutveckling Veidekke Bostad AB, tfn 08- 635 61 15
Lennart Weiss, Informationschef Veidekke Bostad AB, tfn 08- 635 61 89
Claes Jeppsson, Affärsutvecklare Veidekke Bostad AB, tfn 046- 19 94 45,070- 205 51 25