Veidekke Entreprenad AB bygger skola i Västra Hamnen i Malmö

Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne, har av Malmö Stad Stadsfastigheter fått uppdraget att uppföra en F-9-skola, inklusive förskola, vid foten av Malmös landmärke Turning Torso i Västra Hamnen.

Skola Västra Hamnen, Malmö

Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne, har av Malmö Stad Stadsfastigheter fått uppdraget att uppföra en F-9-skola, inklusive förskola, vid foten av Malmös landmärke Turning Torso i Västra Hamnen.

Mark- och grundläggningsarbetena påbörjas redan i januari 2009 varefter Veidekkes byggenhet tar vid och uppför själva skolbygganden om 5700 kvm. Skolan beräknas stå klar sommaren 2010.

Uppdraget är en samordnad generalentreprenad med en kontraktsumma på 75 MSEK.

Skolbygganden får tegelfasad och kommer att harmoniera med övrig omgivande bebyggelsen med en långsträckt utformning som börjar i ett plan och sedan gradvis ökar till tre plan.

- Vi på Veidekke är naturligtvis mycket nöjda över att ha fått detta uppdrag. Speciellt glada är vi att få vara delaktiga i en fortsatt infrastrukturutveckling av Västra Hamnen i Malmö, säger regionchef Gregory Apostolakis.

För ytterligare information kontakta:

Gregory Apostolakis, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne, tel 046-19 94 01
Håkan Fihnn, Arbetschef Bygg, Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne, tel 046-19 94 03

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 tne0znovvlqs80wrt7zzfw jpg
2019-07-25 PDF pdf