Veidekke Entreprenad AB deltar i uppförandet av nytt IKEA-varuhus i Malmö.

Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne, kommer att utföra mark- och grundläggningsarbeten när IKEA uppför ett nytt varuhus i Svågetorp i södra Malmö.

Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne, kommer att utföra mark- och grundläggningsarbeten när IKEA uppför ett nytt varuhus i Svågetorp i södra Malmö.

IKEA:s nya varuhus i Malmö, som kommer att ersätta det i Malmö befintliga varuhuset, kommer att bli det näst största IKEA-varuhuset i Sverige.

- Vi är mycket glada över det förtroende vi fått från IKEA att utföra detta arbete. Vi tycker också att det är roligt att få vara delaktiga i Malmös fortsatta utveckling och expansion, säger regionchef Gregory Apostolakis.

Mark- och grundläggningsarbetena påbörjas i slutet av september och skall stå klara hösten 2009.

Uppdraget är en generalentreprenad med en kontraktsumma på 53 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Gregory Apostolakis, Regionchef Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne, tfn +46 46 19 94 01
Gert Olesén, Arbetschef Anläggning, tfn +46 46 19 94 36

Titel Filtyp
PDF pdf