header

Veidekke Entreprenad AB förvärvar bergtäkter i Stockholmsregionen

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av Dala Berg AB i Falun förvärvat två bergtäkter med tillhörande krossanläggningar i Stockholmsregionen. En i Björklinge norr om Uppsala och en i Stäket, nordväst om Stockholm.

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av Dala Berg AB i Falun förvärvat två bergtäkter med tillhörande krossanläggningar i Stockholmsregionen. En i Björklinge norr om Uppsala och en i Stäket, nordväst om Stockholm.

Syftet med förvärvet, som görs i samarbete med Veidekke-koncernens industridivision i Norge, är i första hand att säkra leverans av stenkross till Veidekkes anläggningsuppdrag i Stockholmsregionen, men även till andra regioner där Veidekke är verksam.

- Vi är mycket nöjda över detta förvärv. Region Anläggning Öst har under de senast åren arbetat konsekvent med att bygga upp sin organisation för att stå redo inför kommande års förväntade infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen. Med två egna bergtäkter säkrar vi leveranserna av stenkross till våra anläggningsjobb och blir än mer konkurrenskraftiga, säger regionchef Per Brinck.

- Vi ser mycket positivt på Veidekkes förvärv av delar av vår verksamhet och ser fram emot ytterligare framtida samarbete, tillägger Dala Bergs VD Per Martinsson.

För ytterligare information kontakta:

Per Brinck, Regionchef Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst,
tfn +46 8 635 61 00 alt +46 70 600 05 81

Per Martinsson, VD Dala Berg AB, tfn +46 23 270 60 alt +46 70 525 60 72

Titel Filtyp
PDF pdf