Veidekke Entreprenad bygger parkeringsgarage för en bättre Stockholmsmiljö

Stockholm Parkering har anlitat Veidekke Entreprenad AB, Region Tunnel & Bergrum, till att bygga ett nytt parkeringsgarage för boende och besökare under Stigberget på Södermalm.

Veidekke Entreprenad bygger parkeringsgarage för en bättre Stockholmsmiljö

Stockholm Parkering har anlitat Veidekke Entreprenad AB, Region Tunnel & Bergrum, till att bygga ett nytt parkeringsgarage för boende och besökare under Stigberget på Södermalm.

Genom att bygga ett garage i berget under Stigberget kan parkeringssituationen förbättras i området. Detta ligger helt i linje med Stockholm stads kommunfullmäktiges uppdrag till Stockholm Parkering, att bygga underjordiska garage för att få bort parkerade bilar från gatan.

"Stigberget kommer med sina 200 parkeringsplatser fylla en viktig funktion för parkeringsbehovet i området kring Stigberget, Stadsgården och Folkungagatan. Det är dock alltid komplicerat att bygga anläggningar under befintlig bebyggelse. Genom att genomföra detta projekt i en partneringmodell, räknar vi med ett såväl effektivt bygge som framtida drift”, säger Christian Rockberger, VD Stockholm Parkering.

”Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att vara med på detta spännande innerstadsprojekt vilket utförs på ett nytt och innovativt arbetssätt för oss inom anläggningsbranschen. Vi får här möjligheten att vara med som projektutvecklare, det vill säga vara med och jobba genom hela projektet från första penndraget till överlämnandet av nycklarna, i full samverkan med kunden. Samverkansformen tillsammans med Veidekkes VDC-arbetssätt kommer att ta anläggningsbranschen till nya höjder,” säger Jenny Johansson, projektchef Veidekke Entreprenad.

Garaget kommer att utformas som två parallella skepp, och ha minst 200 parkeringsplatser samt laddningsmöjligheter för elbilar.

Genom byggnationen kan parkeringssituationen för området förbättras och tillgängligheten öka. Projektet har en målbudget om ca 85 mkr.

Vid frågor vänligen kontakta:

Rikard Dahlström, Arbetschef Veidekke Entreprenad AB, Tunnel & Bergrum +46 702 92 0 242

Konstantin Spinos, Regionchef Veidekke Entreprenad AB, Tunnel & Bergrum +46 733 55 99 24

Åsa Edman, Kommunikationsansvarig, Veidekke Entreprenad AB +46 761 26 40 44

Titel Filtyp
fbutwy7eh40soh9yc4rl jpg