header

Veidekke Entreprenad höjer säkerheten vid Ältaberg

Med anledning av ett tillbud vid Ältaberg kommer Veidekke att avbryta sprängningsarbetet på arbetsplatsen. Sprängningsarbetet påbörjas när tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits så att likande tillbud inte kan ske igen.

Det har idag kommit till Veidekke Entreprenads kännedom att en sprängning vid Ältabergs verksamhetsområde (Nacka kommun) kan ha resulterat i att sten har hamnat utanför den 150 meter långa säkerhetszonen. Med anledning av detta tillbud kommer Veidekke att avbryta sprängningsarbetet på arbetsplatsen vid Ältaberg. Sprängningsarbetet påbörjas när tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits så att likande tillbud inte kan ske igen. En intern utredning har inletts och tillbudet är anmält till Arbetsmiljöverket.

”Säkerhet för allmänheten och våra medarbetare kommer alltid först. Man ska känna sig trygg på, och i anslutning till, våra arbetsplatser. Därför kommer arbetet med att spränga berg vid Ältaberg att ligga nere tills jag anser att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits så att liknande tillbud inte kan ske igen”, kommenterar Per Brinck, regionchef Veidekke Entreprenad AB.                      

För ytterligare information kontakta:

Per Brinck, Regionchef Veidekke Entreprenad AB
Tfn: +46 70 6000581
Mail: per.brinck@veidekke.se

Max Ney, Kommunikationschef Veidekke Sverige
Tfn: +46 70 4402021
Mail: max.ney@veidekke.se