header

Veidekke får anläggningsuppdrag av Storstockholms Lokaltrafik

Veidekke Anläggning har fått uppdraget att utföra mark- och anläggningsarbeten för del av Kistagrenen till Bromma Flygplats. Ordern är värd 111 miljoner kronor.

Veidekke får anläggningsuppdrag av Storstockholms Lokaltrafik

Veidekke Anläggning har fått uppdraget att utföra mark- och anläggningsarbeten för del av Kistagrenen till Bromma Flygplats. Ordern är värd 111 miljoner kronor.

Projektet, som är en utförandeentreprenad, omfattar cirka 600 meter mark- och anläggningsarbeten med arbeten som ledningsarbeten, grundförstärkningar, banunderbyggnad samt infart till Bromma flygplats.

- Det var med stor glädje vi mottog beskedet om ytterligare förtroende från Storstockholms Lokaltrafik i arbetet med att utveckla Kistagrenen. Vi kommer att arbeta med stort fokus på starka team. Det handlar om är att i samspel skapa förutsättningar för att bli effektivare, leverera högre kvalitet med ökad lönsamhet för alla inblandade i projektet, säger Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning.

Uppdraget omfattar även mark- och anläggningsarbeten i Köpsvängen med arbeten som dagvattenledningar och gatuöverbyggnad. I början av 2020 beräknas arbetet vara klart.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. 0768 40 11 66

Marcus Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. 0768 40 05 56

Veidekkes Involverande arbetssätt är en förutsättning för att ta tillvara allas kunskap och hitta bra lösningar. Arbetssättet är Lean-inspirerat som innebär är att bygga team med gemensamma mål- och gruppavtal, systematiskt involvera alla i projektet och tillvarata kunskap och erfarenheter för att säkerhetsställa att det blir rätt från början. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster.

Foto: Mikael Ullén, Trafikförvaltningen

Titel Filtyp
evtuwygzp3xlockamd2k jpg