header

Veidekke får forskningsbidrag

Veidekke har beviljats ett forskningsbidrag av Svensk Fjärrvärmes forskningsorganisation Fjärrsyn på 460 000 kronor för projektet Bygga och bo primärenergiklokt.

Tellhus - Brf Snökristallen, Västertorp

Veidekke har beviljats ett forskningsbidrag av Svensk Fjärrvärmes forskningsorganisation Fjärrsyn på 460 000 kronor för projektet Bygga och bo primärenergiklokt. I projektet samarbetar Veidekke med Cramo och Fortum. Det statliga forskningsbidraget uppgår till 25 procent av den totala FoU-budgeten i projektet. Tillsammans med utvecklingsbidrag från Fortum och Cramo utgör FoU anslaget till närmare 700 000 kr.

- Vi är glada att Fjärrsyn valt att stödja projektet som kan ge oss mer kunskap att välja så klimatkloka lösningar som möjligt, säger Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige. 

FoU-arbetet sker vid Veidekkes TellHus™-projekt i kv Ytterskär i Västertorp i södra Stockholm med 36 lägenheter i flerbostadshus upplåtet som bostadsrätt.

- För projektet som blir det första av flera planerade har vi valt att identifiera klimatpåverkande åtgärder istället för att enbart sänka köpt energi med hjälp av värmepumpar. Som en del i denna strävan konverteras nu också byggbodarnas uppvärmning från el till fjärrvärme. Denna del av projektet är unikt och har aldrig tidigare genomförts och utgör en demonstration som vägledning för kommande byggetableringar och för andra byggbolag. För bostäderna halveras nästa det totala energibehovet samtidigt som utsläppen av koldioxid halveras jämfört med dagens byggnormer, avslutar Kellner.

Detta totalgrepp blir ett intressant referensobjekt för utformning av lågenergibyggnader och kan ge vägledning för kommande analyser av framtida fjärrvärmebehov, behov av el för drift och hushållsapparater, samt hur lastkurvan för fjärrvärme utvecklas. Beträffande byggbodar så kommer detta bli ett krav för kommande bebyggelse av ca 15 000 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden och Lövholmen i Stockholm. Byggbodarna utformas så att de också kan använda fjärrvärmens returvatten vid framtida förtätningsprojekt. Stockolm stad har uppmärksammat projektet som också annekterats som referens för staden som Europas miljöhuvudstad.

För mer information kontakta:

Johnny Kellner, Teknik- & Miljöchef, Veidekke i Sverige, tfn +46 8 635 61 04, johnny.kellner@veidekke.se
Thomas Andersson, Strategisk Affärsutveckling, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 89
thomas.andersson@veidekke.se

Titel Filtyp
qikiqpedamvkgepy0nmpq jpg
PDF pdf
Veidekkes koncept för klimatsmart bostadsbyggande. pdf
TellHus - bo bort koldioxid pdf